Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

41.125.258 dárců
37.285 dárců

Novinky

7 Pro

Křest charitativního CD HIT ZA HITEM

Ve čtvrtek 6.12.2012 proběhl křest charitativního CD s názvem HIT ZA HITEM ,které se rozhodlo vydat Hitrádio. Jeho zakoupením dobrovolníci přispějí na dobrou věc. Výtěžek prodeje bude věnován pacientskému sdružení Lymfom Help,které finanční prostředky rozdělí mezi tuzemské registry dárců kostní…
Více informací »

7 Pro

Přednášky na VŠE Praha

Dne 6.12.2012 se uskutečnily  přednášky Českého registru dárců krvetvorných buněk na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studenti se dozvěděli o dárcovství kostní dřeně, podmínkách vstupu a způsobech odběru krvetvorných buněk.Věříme, že přednáška studenty zaujala.  Informování…
Více informací »

5 Pro

Zuřivý reportér rádia Impuls navštívil na ÚHKT aferetické oddělení

Dne 4.12.2012 navštívil zuřivý reportér rádia Impuls Aleš Růžička Ústav hematologie a krevní transfúze - aferetické oddělení na Karlově náměstí v Praze. Toto oddělení je již řadu let odběrovým místem CSCR. V průběhu ranního vysílání seznámil posluchače rádia Impuls s dárcovstvím…
Více informací »

4 Pro

Přednáška CSCR na Karlínském gymnáziu

Dne 3.12.2012 se uskutečnily přednášky o dárcovství krvetvorných buněk,na Karlínském gymnáziu pro studenty 3. a 4. ročníků. Děkujeme vedení gymnázia za zajištění a  umožnění přednášek.
Více informací »

14 Lis

Český registr dárců krvetvorných buněk přednášel na Policejní akademii ČR

Dne 13.11. 2012 se uskutečnila na půdě Policejní akademie ČR přednáška o dárcovství krvetvorných buněk, která studenty akademie informovala o významu dárcovství, způsobech odběru krvetvorných buněk, právech dárců a podmínkách vstupu do registru. Děkujeme studijnímu oddělení Policejní akademie ČR za…
Více informací »

8 Lis

Přednášky informující studenty FTVS o dárcovství krvetvorných buněk

Dne 6.11.2012 se uskutečnila první přednáška o dárcovství krvetvorných buněk na FTVS UK. Český registr dárců krvetvorných buněk v rámci přednášek informuje studenty prvních ročníků FTVS  o možnostech,významu a důležitosti dárcovství.Seznamuje studenty s podmínkami vstupu do registru, se…
Více informací »

2 Lis

Transfúzní oddělení v Jihlavě se stalo novým náborovým místem registru

Dne 24.10.2012  se stalo Transfúzní oddělení v Oblastní nemocnici v Jihlavě novým náborovým místem registru. Dárci, kteří chtějí vstoupit do registru, zde mohou podstoupit vstupní vyšetření. Pracovníkům transfúzního oddělení v nemocnici v Jihlavě děkujeme za spolupráci a…
Více informací »

1 Lis

Pracovníci registru přednášeli v rámci akce Českého rozhlasu Den zdraví

Dne 1.11.2012 pracovníci registru přednášeli a informovali zaměstnance  Českého rozhlasu v rámci akce Den zdraví v Českém rozhlase. Poskytli bližší informace o historii dárcovství,  dárcovství obecně,podmínkách vstupu do registru, právech dárců a způsobech odběru krvetvorných buněk.Tato…
Více informací »

31 Říj

Transfúzní oddělení v Benešově se stalo novým náborovým místem registru

Dne 31.10.2012 se stalo Hematologické a Transfúzní oddělení v nemocnici v Benešově novým náborovým místem registru .Dárci, kteří chtějí vstoupit do registru, zde mohou podstoupit vstupní vyšetření. Pracovníkům transfúzního oddělení v nemocnici v Benešově děkujeme za spolupráci a pomoc.…
Více informací »

2 Lis

Registr se zúčastní charitativní akce HC Sparta Praha - Sparťanská krev

Dne 7.11. 2012 se registr zúčastní již podruhé dlouholetého charitativního projektu, který pořádá HC Sparta Praha. V rámci této akce budou pracovníci registru informovat spar´tanské fanoušky o možnosti dárcovství krvetvorných buněk. . Děkujeme HC Sparta Praha za pozvání,spolupráci a pomoc.…
Více informací »

1 Zář

Napojení na Eurocord Slovakia

Po několikaměsíční intenzivní přípravě  a synchronizaci dat  dochází od 1.9.2011  k napojení Slovenského veřejnéného registru pupečníkové krve do databáze našeho registru. . Praktickým výsledkem této spolupráce bude rychlejší dostupnost údajů o slovenských jednotkách pupečníkové…
Více informací »

3 Led

TISKOVÁ ZPRÁVA

Český registr dárců krvetvorných buněk oslavil "dvacetiny". Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Je zapojen do celosvětové sítě více než 60 registrů, ve kterých…
Více informací »

7 Bře

Výroční zpráva za r. 2011

Výroční zpráva za r. 2011. Údaje o výsledcích činnosti CSCR : . Celou výroční zprávu v českém jazyce najdete ke stažení zde.
Více informací »

22 Bře

Spolupráce CSCR a HZS hl.m. Prahy

V měsící březnu 2012 začala spolupráce mezi Českým registrem dárců krvetvorných buněk a Hasičským záchranným  sborem hl. m. Prahy. HZS hl. m. Prahy poskytl zázemí a prostor k uskutečnění informativních přednášek. V jednotlivých stanicích CSCR hasiče informuje o kritériích vstupu do registru,…
Více informací »

10 Dub

Zuřivý reportér rádia Impuls navštívíl CSCR

10.4. 2012 navštívil Český registr dárců  krvetvorných buněk zuřivý reportér rádia Impuls p. Aleš Růžička. Informoval obecně posluchače o tomto tématu a pomohl tak úspěšně propagovat myšlenku dárcovství. Děkujeme.…
Více informací »

23 Dub

Zdravotnická reforma od dubna 2012 – novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

S účinností od 1. 4. 2012 došlo k některým změnám zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. . Dle novely zákona došlo k  významné změně v § 35a Transplantace tkání a orgánů, podle které veškeré náklady s odběrem a vyšetřením  potenciálních dárců, nakládání s tkáněmi a…
Více informací »

24 Dub

Pacienty po transplantaci krvetvorných buněk uvítali hasiči na Pražském hradě

21.4. 2012 uvítali hasiči z hasičské stanice HS-9 na Pražském Hradě pacienty po transplantaci krvetvorných buněk a seznámili je se svou prací. Poté pacienti navštívili katedrálu sv. Víta a výstavu " Příběh pražského Hradu". Rádi bychom touto cestou poděkovali celému týmu hasičské stanice…
Více informací »

24 Dub

Přednáška pro studenty University Tomáše Bati

23.4. 2012 se uskutečnila přednáška na půdě University Tomáše Bati ve Zlíně. Úkolem přednášky bylo seznámit studenty university s činností registru,s kritérii vstupu do registru,způsoby odběru krvetvorných buněk, s právy dárců. Věříme,že přednáška zvýší povědomí o dárcovství a pomůže získat…
Více informací »

24 Kvě

Festival Habrovka

Chcete se dovědět podrobnosti o dárcovtví kostní dřeně a krvetvorných buněk z "první ruky"?. Chcete se setkat osobně s pracovním týmem registru?. Chcete se dobře pobavit?. Přijďte 1-2.6. na festival Habrovka - kousek od metra Budějovická na Praze 4. Více informací na…
Více informací »

7 Čer

Spolupráce CSCR a občanského sdružení Lymfom Help

6.6.2012 proběhl rozhovor v pořadu Na vrcholu v TV Metropol s občanským sdružením Lymfom Help a CSCR. V rámci pořadu jsme informovali o vzájemné spolupráci,dárcovství a podmínkách vsupu do registru. http://www.metropol.cz/porady/na-vrcholu/4203/.
Více informací »

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz