42.256.802 dárců
38.784 dárců

Registr převzal záštitu nad projektem " Daruj krev s Českým rozhlasem (18.6.2014)

Startuje kampaň „Daruj krev s Českým rozhlasem“ – má nové tváře a nového partnera

V pondělí 16. června začala kampaň projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“. Jejím novým generálním partnerem je VZP. Novými tvářemi se stali přímo zaměstnanci Českého rozhlasu: zahraniční zpravodaj Robert Mikoláš, sportovní redaktor Tomáš Kohout a moderátorka Tereza Stýblová.

Jejich příběhy, resp. důvody, které je vedly k dárcovství krve a podpoře projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“, mají prvodárcům pomoci odstranit obavy, které většinou odběr krve provázejí. Např. obava z bolesti, boj proti lenosti na odběr krve dojít či stereotyp „mě se to netýká“. Vizuálním znakem kampaně je vyhrnutý rukáv na pravé ruce.

„U nás naštěstí nehrozí zemětřesení, tornáda ani tsunami. Ale vážné nehody nebo vážná onemocnění se nám nevyhýbají. Transfuze je někdy to jediné, co může pomoci. A právě vaše krev může zachránit lidský život. Udělejte si chvilku a staňte se dárcem krve. Není to bolestivé, ale může to ušetřit spoustu bolesti. Darujte krev s Českým rozhlasem,“ vyzývá v kampani zahraniční zpravodaj ČRo Robert Mikoláš.

V letošním roce se k našemu projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“ připojil významný partner – Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tímto ji patří velký dík. Smyslem je nejenom pomoci transfuzním stanicím, ale také především rozšířit řady prvodárců, tzn. lidí, kteří dosud nemají žádnou zkušenost s dárcovstvím krve a následně je u pravidelných odběrů krve udržet,“ popisuje generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

Kampaň bude trvat necelý měsíc a bude v ní využita většina mediatipů, nejvíce tiskových a internetových. Další aktivní podporou bude umístění třech videí s tvářemi projektu na kanál YouTube. K projektu byla zřízena speciální microsite www.darujkrev.rozhlas.cz.

„V České republice máme dlouhodobě nedostatek dárců krve. Dárci mohou darovat krev opakovaně, ale v budoucnu by mohl nastat vážný problém. Stávající dárci již nebudou moci krev darovat, např. z důvodů věkového nebo zdravotního omezení. Proto potřebujeme získat nové prvodárce, z nichž by se postupně stali opakovaní dárci krve,“ říká přednostka Transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze Zdenka Gašová.

Do projektu se zapojila většina transfuzních stanic v České republice. Ty také vytipovaly nejvhodnějších termínů pro prvodárce. Zájemci se mohou registrovat právě na www.darujkrev.rozhlas.cz, kde si mohou vybrat konkrétní lokalitu a termín. V některých případech je však nutný další krok, a tím je rezervace termínu telefonicky na konkrétní transfúzní stanici.

„Díky dárcovství krve je možné zachránit každý rok tisíce životů. VZP proto tuto aktivitu dlouhodobě podporuje. Loni rozdělila mezi 4 784 dárců příspěvky za bezmála 2,4 miliony korun. Letos je na benefity pro dárce připravena částka ještě dvakrát větší, rovných 5 milionů korun,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. K akci „Daruj krev s Českým rozhlasem“ se pojišťovna připojila právě proto, aby dárcovství krve ještě více podpořila.

 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz