42.256.802 dárců
38.784 dárců

Projekt Brno daruje život odstartoval (31.1.2014)

Brno, 30. 1. 2014 – Agentura Rh+ marketing ve spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk odstartovali projekt Brno daruje život. Projekt má za cíl oslovit obyvatele Brna a okolí a získat nové dárce kostní dřeně. Dnes 30. 1. 2014 proběhla k projektu tisková konference na Nové radnici v Brně.

„ Obecně platí, že z nemocných s poruchou krvetvorby, kteří jsou indikováni k transplantaci kostní dřeně, najde jedna třetina nemocných dárce v rodině, jedna třetina v registru a jedna třetina ho nemusí najít svého dárce vůbec, proto je důležité, aby byl registr neustále doplňován,“ řekla o darování kostní dřeně koordinátorka z Českého registru dárců krvetvorných buněk Gabriela Hošková.

„Podmínky pro darování krve nejsou tak přísné jako podmínky pro vstup do registru, proto se snažíme přesvědčit dárce, kteří nejsou vhodní pro vstup do registru dárců kostní dřeně, aby darovali krev, která je také během léčby potřebná, a taky tím zachraňují život,“ popsala důležitost spolupráce mezi registrem a Transfuzním a tkáňovém oddělením FN Brno MUDR. Lenka Ševčíková.

„Hlavním kanálem pro komunikaci se zájemci o projekt, stávajícími i potenciálními dárci jsou sociální sítě Facebook a Twitter. Do budoucna plánujeme vytvořit i vlastní webové stránky,“  doplnila jednatelka agentury Rh+ marketing Radka Hošková.

Projekt získal záštitu primátora města Brna Romana Onderky. Za město Brno vystoupila na konferenci náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská.

 

Facebook (facebook.com/BrnoDarujeZivot)  

Twitter (Twitter.com/BrnoDarujeZivot)

Společný hashtag, který mohou zájemci používat u svých příspěvků na sociálních sítích je #darujizivot.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz