Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

36.999.423 dárců
33.914 dárců

Novinky

24 Čec

Nábor nových dárců kostní dřeně probíhá i v letních měsících!

Léto je v plném proudu! Kde ho trávíte vy - v zahraničí nebo doma v ČR?Pokud zůstáváte v Česku tak nezapomeňte, že můžete využít volno letních dnů a vstoupit do Českého registru dárců krvetvorných buněk.Vstup můžete absolvovat přímo u nás v registru,v IKEM nebo v našich náborových…
Více informací »

5 Čer

Téma dárcovství kostní dřeně na CNN Prima News

Celý čtvrtek patřil na televizní stanici CNN Prima NEWS tématu nedostatku dárců kostní dřeně. Díky tomu jsme vám mohli mimo jiné názorně předvést, jak je vstup do našeho registru jednoduchý a zabere sotva 10 minut.❤. Kdo je ideální dárce a jaké jsou podmínky pro vstup? Jak dlouho pak…
Více informací »

27 Kvě

Vstup nových dárců v současnosti

Koronavirus významně omezil všechny akce, kde jsme letos měli provádět nábor potenciáních dárců kostní dřeně. Pacienti s poruchami krvetvorby ale své zachránce potřebují stále. Registr sice nemůže za vámi, vy ale vstoupit můžete!!!. Stačí 10 minut vašeho času, které mohou dát někomu…
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Generální partneři

Společnost Shell Czech Republic a.s. navázala prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM. Nadační fond Kapka naděje spolufinancuje testování HLA typizace nových potencionálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci co nejvíce pacientům.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz