Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

41.125.258 dárců
37.285 dárců

Novinky

30 Kvě

102 nováčků v registru

Během mezinárodního veletrhu PYROS se do registru zapsalo 102 nových potenciálních dárců. Najít shodu dárce a příjemce není nic jednoduchého a tak z těchto zapsaných pravděpodobně vzejde jedno reálné darování - tedy jeden zachráněný život. Úsilí našich koordinátorek i kolegy Milana Plška z IKEM a…
Více informací »

24 Kvě

Nábor dárců BVV

Plánujte návštěvu brněnského výstaviště během veletrhů IDET/PYROS/ISET ve dnech 24 -27.května? Přiďte za námi do pavilonu F, stánek 14 a můžete se na místě zaregistrovat do databáze dárců nebo se jen zeptat na cokoliv, co Vás ohledně dárcovství krvetvorných buněk/ kostní dřeně zajímá.…
Více informací »

19 Kvě

Rallye Český Krumlov

Chystáte se na Rallye Český Krumlov? Můžete spojit adrenalinový sport s dobrou věcí a nechat se zapsat do registru. Dárcovtví taky umí být pěkná jízda. Přijdťe za námi 19.5.2023 mezi 11 - 20:00 na Výstaviště v Českých Budějovicích - Husova 523. Díky Dunovsky Peugeot Rallye…
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Najdete nás na sociálních sítích

Generální partneři

Společnost Shell Czech Republic a.s. navázala prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM. Nadační fond Kapka naděje spolufinancuje testování HLA typizace nových potencionálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci co nejvíce pacientům.

WMDA

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz