41.585.487 dárců
38.320 dárců

Novinky

5 Lis

Je vás 38 tisíc!

Je vás 38 tisíc. A to znamená statisticky bezmála 80 darovaných nadějí na život! Transplantaci krvetvorných buněk potřebuje celá řada pacientů s poruchami krvetvorby jako je třeba leukémie nebo závažná anémie. Dárci se hledají nejprve v rodině, musí ale mít s příjemcem dostatečnou shodu v…
Více informací »

31 Říj

Hledá se kost! Halloweenský nábor v Národní technické knihovně

Hledáme kost, ale to neznamená, že vás do ní chceme píchat. Darování kostní dřeně dnes probíhá podobně jako darování plazmy, takže se nemusíte bát. Nábor v Národní technické knihovně proběhne v podvečer nejstrašidelnějšího svátku v roce, tak se odvažte a přijďte se zeptat na to, co…
Více informací »

24 Říj

Nebuď zombie, daruj život! Halloweenský nábor v Praze

Nebuď zombie, daruj život! V Praze už v úterý 24. 10. proběhne první halloweenský nábor. Hledáme zdravé lidi mezi 18 a 40 lety, kteří se nebojí odběru krve. Právě oni mohou zachránit život nemocnému s leukémií nebo jinou poruchou krvetvorby. . KDE: oční optika Alensa,…
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Najdete nás na sociálních sítích

Generální partneři

Společnost Shell Czech Republic a.s. navázala prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM. Nadační fond Kapka naděje spolufinancuje testování HLA typizace nových potencionálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci co nejvíce pacientům.

WMDA

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz