41.977.752 dárců
38.674 dárců

STUDENTSKÝ PROJEKT “NA DŘEŇ” (15.4.2014)

STUDENTSKÝ PROJEKT “NA DŘEŇ” STARTUJE:

SVOU ÚČASTÍ HO PODPOŘILI ZLATÁ EVA SAMKOVÁ A HEREC TOMÁŠ VOREL

(Praha, 15. 4. 2014) Až stovky nových dárců - to si slibuje studentská iniciativa Univerzity Karlovy v Praze od kampaně na podporu dárcovství kostní dřeně “NA DŘEŇ“. Dnes ji oficiálně odstartovali studenti a zástupci Českého registru dárců krvetvorných buněk z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny, které podpořili svou přítomností i zlatá olympionička Eva Samková a herec a režisér Tomáš Vorel. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o dárcovství kostní dřeně a získat nové dobrovolné dárce do databáze, a to především z řad studentů a mladých lidí.

“VSTUP NOVÝCH DÁRCŮ DO REGISTRU BY SE MĚL STÁT STEJNĚ SAMOZŘEJMÝM JAKO DÁRCOVSTVÍ KRVE.“

To je hlavní poselství kampaně “NA DŘEŇ“. Studenti vysokých škol jsou totiž ideálními adepty na dárce krvetvorných buněk. Iniciativa Univerzity Karlovy v Praze oslovila na začátku roku registr a sama přišla s nápadem propagovat dárcovství. A to bez toho, aby k tomu studenty vedl jakýkoliv emotivní příběh nemocného nebo znalost celé problematiky. Ke vstupu do registru nás nemusí přimět dojemný příběh z našeho okolí. Měli bychom se snažit nemocným pomoct jen tak, jen proto, že tu možnost máme. Téměř každý z nás, mladých lidí, se může stát dárcem a třeba někomu zachránit život, když už ne kostní dření, tak alespoň dárcovstvím krve,“ popisuje důvod vzniku iniciativy Michaela Černá z Univerzity Karlovy.

Podmínky vstupu do registru jsou velmi přísné. Vstoupit mohou jen zdravé osoby ve věku 18-35 let. „Jen během následujících pěti let bude z databáze vyřazeno téměř 6 000 lidí kvůli zdravotním důvodům a především také věku. Dosáhnou totiž 60 let, což je horní hranice pro evidenci v databázi registru. Proto jsme velmi rádi, že se studenti sami aktivně do hledání nových dárců pustili a to s takovou energií, spoustou nápadů a hlavně s myšlenkou toho, že i jediný zachráněný život za to stojí,“ popisuje Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. 

Kromě přednášek studenti spustí web NADREN.EU, stránky na sociálních sítích a na celý měsíc květen plánují celou řadu kulturních akcí. Právě na nich budou informovat o možnostech, jak pomoci. Chtějí tak podpořit dárcovství krvetvorných buněk. Po celou dobu kampaně i po ní budou moci studenti přicházet na odběry krve, které vstupu do registru předcházejí.

                Spolu se studenty se rozhodli celou věc podpořit i zlatá olympionička Eva Samková a herec a režisér Tomáš Vorel. „Chceme studentům pomoci. Je důležité, aby se o projektu mluvilo co nejvíce. Já sama jsem chtěla dárcovství podpořit už dříve, teď je ale možnost tím oslovit ještě více mladých, tak proč toho nevyužít. Doufám, že spolu s Tomášem pomůžeme počet přihlášek, a tedy i potenciálních dárců, zvýšit,“ říká Eva Samková. Tomáš Vorel po tiskové konferenci spolu s prvními studenty do registru vstoupil. Teď bude čekat, až mu zavolají, že jeho kostní dřeň může někomu zachránit život.

Rok 2013 byl pro registr z hlediska náboru dárců úspěšný. „Loni do registru vstoupil historicky nejvyšší počet nových dárců, a to 1 378. To je nejvíce za posledních deset let. Je to zacílením náboru a osvětou mezi mladými lidmi, které potřebujeme, a také díky jejich vlastní iniciativě a zvyšujícím se zájmem o tuto důležitou problematiku ze strany generace do 35 let,“ vysvětluje Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz