42.112.609 dárců
38.784 dárců

40 let dárcovství kostní dřeně na světě: o vstup do pražského registru je rekordní zájem (17.3.2014)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na začátku byl smutný příběh osmiletého Anthony Nolana, který v Británii před 40 lety marně čekal na nové krvetvorné buňky. Jeho příběh ale v roce 1974 nastartoval vznik registrů, které dnes sdružují přes 23 milionů dárců kostní dřeně po celém světě a které získávají podporu čím dál častěji i v Česku.

„V roce 2013 jsme zažili nebývalí zájem. Přihlásilo se nám 1378 nových dobrovolníků, což je nejvíce za posledních deset let,“ říká Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk, který se od roku 2005 rozrostl zhruba o pětinu. Snahou registru je oslovovat hlavně mladé lidi, sportovce a studenty.

„Například na Karlově Univerzitě dokonce vznikla iniciativa Na dřeň. Jejím cílem je podpořit dárcovství nejen na UK ale také rozšířit téma i mimo půdu univerzity. Teď právě společně sestavujeme plán, který zahrnuje i takové aktivity jako je hudební festival na břehu Vltavy,“ popisuje Gabriela Hošková, koordinátorka pražského registru. Zároveň věří, že se tak podaří zvrátit dopady stárnutí stávajících dárců.

 Jen během následujících pěti let bude z databáze vyřazeno 6 000 lidí právě kvůli věku. Dosáhnou totiž 60 let věku, což je s ohledem na zdravotní kritéria horní hranice pro evidenci v dárcovském programu.

Dárcovství kostní dřeně je přitom pro pacienty s leukémií, myelodysplastickým syndromem nebo třeba lymfomem stále důležitější: Počet transplantací, které lékaři na světě každoročně provedou, je dnes tisíckrát vyšší než před třiceti lety.

Vidět to je i na tuzemských číslech: V Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) proběhla v roce 1986 první transplantace v Česku a loni už tisící.

„Může za to kombinace několika faktorů. Pokrok medicíny na jedné straně umožňuje provedení transplantace krvetvorných buněk i v případech, kde není ideální shoda mezi dárcem a příjemcem, a zároveň se stále posouvají věkové limity pro transplantace pacientů,“ říká Veronika Válková z Transplantační jednotky ÚHKT.

Na druhou stranu čím dál méně českých pacientů najde svého dárce v rodině. Zatímco dříve se udávala šance kolem 30 procent, dnes se už mluví jen o 15 až 20 procentech.

„Lidé u nás mají většinou málo dětí, a pokud jich mají více, tak často s různými partnery. Navíc se stále zvyšuje věk transplantovaných pacientů (i jejich sourozenců) a to vše šanci na nalezení příbuzného dárce snižuje,“ vysvětluje Veronika Válková a posun dokládá i na číslech z ÚHKT: V devadesátých letech zde byla příbuzenská transplantace každá druhá, dnes je to přibližně každá pátá.

ÚHKT proto loni potřeboval pomoc pražského registru v průměru každý sedmý den.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz