41.977.752 dárců
38.674 dárců

Shrnutí studentského projektu NA DŘEŇ (25.8.2014)

Český registr dárců krvetvorných buněk je vděčný za jakoukoliv iniciativu, která pomůže získat nové dárce krvetvorných buněk. Kontinuální doplňování stávající databáze registru je nutné z mnoha důvodů. V  následujících 5 letech bude z databáze registru vyřazeno přibližně 6 000 dárců, a to hlavně kvůli věku. Mnoho dárců je z databáze vyřazeno také ze zdravotních důvodů.

Registr proto uvítal aktivitu studentů UK, kteří vymysleli a připravili projekt NA DŘEŇ. Tato studentská iniciativa je o to cennější, že podnětem její realizaci nebyl příběh nemocného člověka.  Celý měsíc květen, který studenti vyhradili právě propagaci dárcovství kostní dřeně, probíhaly kulturní akce a přednášky, které napomáhaly zvyšovat povědomí o dárcovství kostní dřeně, ale hlavně pomohly získat nové, mladé a zdravé dárce. Během studentského projektu NA DŘEŇ se do registru přihlásilo 270 zájemců o vstup. Vzhledem k přísným podmínkám vstupu do registru, mohlo nakonec do registru vstoupit 210 zájemců. Celý tým Českého registru dárců krvetvorných buněk je vděčný za tuto iniciativu, která pomohla získat nové dárce, ale také pomohla zvýšit informovanost veřejnosti o dárcovství krvetvorných buněk, zejména pak mezi mladými lidmi, které registr potřebuje. Pracovníci registru věří, že tento projekt neskončil jeho 1. ročníkem a studenti budou v tomto chvályhodném počinu pokračovat i v budoucnu. Doufáme, že měsíc květen nebude pro lidi spojen jen s láskou, ale i s dárcovstvím kostní dřeně a chutí pomáhat druhým.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz