42.256.802 dárců
38.784 dárců

Překážky vstupu

Hlavní překážky vstupu do Českého registru dárců krvetvorných buněk

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným překážkám vstupu, které ale nejsou konečným výčtem všech kontraindikací dárcovství.

 • věk nad 40 let věku
 • hmotnost pod 50 kg
 • alergie, která vyžaduje trvalou léčbu, celková alergická, anafylaktická reakce v anamnéze
 • astma
 • autoimunitní a systémové choroby - revmatické choroby, kolagenózy, vaskulitida
 • celiakie
 • cukrovka
 • cystická fibróza
 • chronická zánětlivá onemocnění střev - Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
 • chování zvyšující riziko nákazy HIV nebo jiným infekčním onemocněním - užívání injekčních drog (i v minulosti); pohlavní styk s osobou, která drogy užívá; sexuální praktiky zvyšující riziko přenosu infekčního onemocnění, časté střídání sexuálních partnerů
 • nádorová onemocnění - prodělaná onkologická léčba
 • nákaza HIV nebo úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS
 • nevolnost a mdloby při běžných odběrech
 • neurologická onemocnění - epilepsie a jiná záchvatovitá onemocnění, závažná migréna, roztroušená skleróza, chronická neuroborelióza
 • onemocnění krve - anémie, trombofilní mutace (Leidenská mutace a jiné), hemofilie
 • onemocnění srdce a cév - vysoký krevní tlak, prodělaná trombóza, myokarditida, endokarditida, perikarditida
 • onemocnění štítné žlázy - autoimunitní záněty
 • oční onemocnění - glaukom, záněty sítnice, retinopatie
 • prodělaná infekční žloutenka typu B nebo C
 • psoriáza (lupénka)
 • psychiatrická onemocnění - deprese, schizofrenie, maniodepresivní psychóza
 • toxikomanie a alkoholismus
 • trvalé užívání léků (antikoncepce nevadí)
 • závažná obezita, BMI>40 (BMI 35-40 dle rozhodnutí lékaře)
 • onemocnění jater a ledvin 
 • závažný úraz v anamnéze-závažné poranění hlavy, nitrolební krvácení, vnitřní zranění
 • zaměstnání spojené se zvýšenou zátěží ionizujícím zářením nebo chemickými toxickými látkami

Tyto hlavní překážky vstupu do registru dárců krvetvorných buněk nejsou konečným výčtem všech kontraindikací dárcovství.

Jakékoli případné otázky stran vstupu do registru nebo procesu odběru kostní dřeně s Vámi probere koordinátorka.

Stavy, které dočasně neumožňují podstoupit odběr kostní dřeně
(nejsou však překážkou členství v registru)

 • těhotenství - jeden rok po porodu
 • aktivní kojení a doba půl roku po ukončení kojení
 • endoskopické vyšetření  
 • závažnější chirurgický zákrok
 • tetování, piercing, akupunktura
 • prodělané infekční onemocnění (borelióza, toxoplazmóza, mononukleóza a jiné)
 • očkování živou vakcínou     
 • pobyt v tropických oblastech
 • pobyt v nápravném zařízení, psychiatrické léčebně 

Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro vstup do registru, vyplňte si předběžně vstupní dotazník.

Zvažte, prosím, zodpovědně svůj zdravotní stav v zájmu ochrany zdraví svého, i potenciálního příjemce krvetvorných buněk.

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte na emailu: darci@ikem.cz nebo na telefonních číslech uvedených v kontaktech.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz