36.948.862 dárců
33.873 dárců

Překážky vstupu

Hlavní překážky vstupu do Českého registru dárců krvetvorných buněk

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným překážkám vstupu, které ale nejsou konečným výčtem všech kontraindikací dárcovství.

 • věk nad 40 let věku
 • hmotnost pod 50 kg
 • alergie, která vyžaduje trvalou léčbu
 • astma
 • autoimunitní a systémové choroby - revmatické choroby, kolagenózy, vaskulitida
 • celiakie
 • cukrovka
 • cystická fibroza
 • chronická zánětlivá onemocnění střev - Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
 • chování zvyšující riziko nákazy HIV nebo jiným infekčním onemocněním (užívání injekčních drog (i v minulosti); pohlavní styk s osobou, která drogy užívá; sexuální praktiky zvyšující riziko přenosu infekčního onemocnění, časté střídání sexuálních partnerů)
 • nádorová onemocnění - prodělaná onkologická léčba
 • nákaza HIV nebo úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS
 • nevolnost a mdloby při běžných odběrech
 • neurologická onemocnění - epilepsie a jiná záchvatovitá onemocnění, migréna, roztroušená skleróza,chronická/neuroborelióza
 • onemocnění krve - anémie, trombofilní mutace (Leidenská mutace a jiné), hemofilie
 • onemocnění srdce a cév - vysoký krevní tlak, prodělaná trombóza, myokarditida, endokarditida
 • onemocnění štítné žlázy - autoimunitní záněty
 • oční onemocnění - glaukom, záněty sítnice, retinopatie
 • prodělaná infekční žloutenka typu B nebo C
 • psoriáza (lupénka)
 • psychiatrická onemocnění - deprese, schizofrenie, manio-depresivní psychóza
 • toxikomanie a alkoholismus
 • trvalé užívání léků (antikoncepce nevadí)
 • závažná obezita, BMI>40 (BMI 35-40 dle rozhodnutí lékaře)
 • závažná onemocnění jater a ledvin 

Stavy, které dočasně neumožňují podstoupit odběr kostní dřeně
(nejsou však překážkou členství v registru)

 • těhotenství - jeden rok po porodu
 • aktivní kojení a doba půl roku po ukončení kojení
 • endoskopické vyšetření  
 • závažnější chirurgický zákrok
 • tetování, piercing, akupunktura
 • prodělané infekční onemocnění (borelióza, toxoplazmóza, mononukleóza a jiné)
 • očkování živou vakcínou     
 • pobyt v tropických oblastech
 • pobyt v nápravném zařízení, psychiatrické léčebně 

Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro vstup do registru, vyplňte si předběžně vstupní dotazník.

Zvažte, prosím, zodpovědně svůj zdravotní stav v zájmu ochrany zdraví svého, i potenciálního příjemce krvetvorných buněk.

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte na emailu: darci@ikem.cz nebo na telefonních číslech uvedených v kontaktech.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz