Díky Kapce naděje a společnosti Shell Česká republika může Český registr dárců krvetvorných buněk testovat vzorky nových dárců v novém přístroji - DNA izolátoru. DĚKUJEME! 💗

Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

33.385.794 dárců
31.447 dárců

Novinky

28 Lis

Spolupráce registru a biatlonového týmu v nové sezóně

Děkujeme celému biatlonovému týmu za dlouhodobou pomoc a spolupráci. Přejeme jim do nové sezóny pevné zdraví, rychlé nohy a pevnou mušku!. Naše osobní poděkování patří Veronice Vítkové za její velkorysou nabídku finanční pomoci. Velice si ji vážíme!. Vyjádření Veroniky Vítkové:. "Biatlon…
Více informací »

26 Lis

Nábor dárců v Myhive

Pomozte nám najít dárce pro 14letého Matěje! Přijďte ve čtvrtek 29. 11. 2018 do myhive Pankrác House a staňte se členy Českého registru dárců kostní dřeně. Nezdržíme vás déle než 10 minut. Odebereme vám vzorek slin, vyplníte dotazník a můžete zase jít. Vstupem do registru můžete zachránit lidský…
Více informací »

23 Lis

Veletrh Trimed job

21.11.2018 jsme se spolu s IKEM prezentovali na 5. ročníku veletrhu Trimed JOB, který pořádala 3. lékařská fakulta UK. Během celého dne se mohli mimo jiné zájemci veletrhu zapsat také do našeho registru. Zapsali jsme 38 nových dárců. DĚKUJEME!. .
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.