Díky Kapce naděje a společnosti Shell Česká republika může Český registr dárců krvetvorných buněk testovat vzorky nových dárců v novém přístroji - DNA izolátoru. DĚKUJEME! 💗

Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

32.930.208 dárců
30.589 dárců

Novinky

16 Čec

Registr se umístil na 1. místě za kampaň ke Světovému dni dárců kostní dřeně v roce 2017

Máme velkou radost,že se můžeme pochlubit oceněním, které náš registr obdržel. Umístili jsme se na prvním místě v celosvětovém žebříčku všech registrů dárců kostní dřeně za kampaň ke Světovému dni dárců kostní dřeně v roce 2017. Rozsvícená Petřínská rozhledna v červené barvě, v den dárců kostní…
Více informací »

26 Čer

Přejeme pěkné léto všem!

Vážení přátelé,. rádi bychom Vám popřáli pěkné léto. Ve dnech 2.7. až 6.7. 2018 bude v registru omezený provoz, 5.- 6.7.2018 bude zavřeno. Budeme se na Vás těšit v průběhu celého léta, staňte se dárci kostní dřeně, objednejte se na vstupní vyšetření, jsme tady pro Vás.…
Více informací »

21 Čer

Cara Plasma v Brně - nové náborové místo registru

Nově mohou zájemci o vstup do našeho registru podstoupit vstupní vyšetření v Caraplasmě, v Brně : - )!. více informací na http://www.darujzivot.cz/pro-darce/naborova-centra.
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.