Díky Kapce naděje a společnosti Shell Česká republika může Český registr dárců krvetvorných buněk testovat vzorky nových dárců v novém přístroji - DNA izolátoru. DĚKUJEME! 💗

Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

33.234.822 dárců
30.973 dárců

Novinky

10 Říj

Staňte se dárci kostní dřeně, bez Vás darovat život nedokážeme!

Aktuálně hledáme vhodného a shodného dárce pro 50 pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně. Pomozte nám darovat život!. Děkujeme!.
Více informací »

20 Zář

Světový den dárců kostní dřeně 2018

Děkujeme všem dárcům kostní dřeně v České republice i na celém světě za jejich nezištnou pomoc, ochotu a empatii. Bez Vás by transplantace kostní dřeně nebyla možná!!!. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za nasvícení Petřínské rozhledny v červené barvě a Pražské správě nemovitostí za…
Více informací »

11 Zář

Nezapomenutelný závod na 10 km!

Nezapomenutelné emoce  a atmosféra. V sobotu jsme spolu s panem Romanem Kolářem a personálem ÚHKT překonali 10ti kilometrovou trať.Byl to běh pro dobrou věc a pro záchranu života pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně!. Hlavním vítězem soboního závodu je Roman kolář.…
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.