42.112.609 dárců
38.784 dárců

Poděkování zahraničním dárcům - příběh Matyáše (15.4.2024)

Poděkování zahraničním dárcům - příběh Matyáše

Bez dárců krvetvorných buněk ze zahraničí by to nešlo. Díky nim se daří zachránit mnohem víc životů. Úplně nejčastěji najdeme v zahraničních databázích shodu s Němci. Jen loni přes náš registr prošlo hned 46 štěpů od německých dárců, předloni jich bylo 43. Jeden z nich daroval život dnes pětiletému Matyáškovi, kterého poměrně často vídáte v našich příspěvcích na sociálních sítích. 

Jeho příběh nám odvyprávěla jeho maminka Linda: Matyášek nastoupil ve třech letech do školky. Začal kolotoč nemocí – kašel a rýma každých 14 dnů, od doktorky dostal léky na imunitu. Pak se mu ale udělaly malé červené skvrnky na hrudníčku. Druhý den mu petechie vyskákaly i na obličeji, vydali jsme se tedy k lékařce. Ta mu vzala krev, že se ráno ozve. Volala ale už za dvě hodiny, ať hned jedeme do nemocnice na hematoonkologii. Vyrazili jsme do Budějovic, kde za námi přišel doktor s tím, že Máťa má leukémii. Bylo to něco strašného, vůbec jsem netušila, co a jak. Matyáš byl odmala zcela zdravé dítě, takže mě to srazilo do kolen. Nejdřív jsem se sesypala, ale pak jsem se dala dohromady, protože jsem věděla, že Matyáš nás potřebuje. 

Následovaly dva roky léčby – chemoterapie, osmkrát musel na ozařování a taky ho čekala transplantace. O dárci víme jen to, že je z Německa a je mu 30 let. S Matyáškem měl shodu i v krevní skupině, takže mu zůstala stejná. Museli jsme dávat pozor na infekce, obávali jsme se i záděry, bála jsem se, že se někde zraní. On byl ale statečný a vyrovnaný, jsem na něj moc pyšná, jak to zvládnul. 

Dnes už je to zdravý chlapeček, ale samozřejmě se bojíme, aby se nemoc nevrátila. Jednou měsíčně jezdíme do Motola na kontroly. Zatím nechodí do školky, ale věříme, že to už brzy bude možné.

Moc děkujeme všem dárcům ze zahraničí, že darovali svoji kostní dřeň!

 

Klíčová slova: kostní dřeň, krvetvorné buňky, dárce kostní dřeně, dárcovství, transplanace kostní dřeně, darování, poděkování

 

Fotogalerie

  • Poděkování zahraničním dárcům - příběh Matyáše
  • Poděkování zahraničním dárcům - příběh Matyáše
  • Poděkování zahraničním dárcům - příběh Matyáše

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz