33.896.529 dárců
32.084 dárců

Novinky

21 Kvě

Pracujeme v terénu:-)! Nábor ve Spořicích,v Lysé nad Labem a v Lokti nad Ohří!!!

Neodpočíváme a umožňujeme vstup do registru zájemcům v různých místech v ČR!. 4.5.2019- Spořice - 160 nových dárců. 17.5.2019  - Lysá nad Labem - 37 nových dárců. 18.5.2019 - Loket nad Ohří - 54 nových dárců. Děkujeme, že nám pomáháte zachraňovat a darovat životy!.…
Více informací »

17 Dub

Veselé Velikonoce všem!

Přejeme všem Veselé Velikonoce!. Na všechny zájemce o vstup do registru se těšíme hned po velikonočních svátcích. Staňte se dárci kostní dřeně - darujte život!.
Více informací »

26 Úno

Nábor dárců kostní dřeně v Táboře!!!

Máš na to buňky!!!❤️. Těšíme se na všechny zájemce o vstup do registru 8.3.2019 v Táboře. Děkujeme paní Evě Šedivé za iniciativu, ochotu, pomoc a organizaci. Vedení Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře za poskytnutí vhodných prostor. Přijďte, těšíme se na Vás!!!!❤️.…
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Generální partneři

Společnost Shell Czech Republic a.s. navázala prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM. Nadační fond Kapka naděje spolufinancuje testování HLA typizace nových potencionálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci co nejvíce pacientům.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.