35.277.468 dárců
32.632 dárců

Novinky

28 Srp

Připravujeme historicky největší nábor dárců kostní dřeně ve Vestci u Prahy

Český registr dárců krvetvorných buněk Praha IKEM ve spolupráci s panem Janem Kučerou – Život nejen pro Matěje a obcí Vestec připravuje největší nábor dárců kostní dřeně v historii. Tým registru je připraven na velký zájem o vstup do registru ze strany veřejnosti. Přijďte 21.9.2019 od…
Více informací »

8 Srp

Naše úsilí hledat dárce nikdy nekončí!

Aktuálně hledáme vhodného dárce pro 40 dětských a dospělých pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně!Pomozte nám darovat život!. DĚKUJEME!.
Více informací »

22 Čec

173 nových dárců v Bakově nad Jizerou

Ani v létě nezahálíme!. Rekordní počet 173 nových dárců v letním čase, 20.7.2019 v Bakově nad Jizerou! Děkujeme organizátorům náboru Parcel Trans za spolupráci a organizaci,pracovníkům transfuzni stanice Klaudianova Nemocnice Mlada Boleslav za skvělou spolupráci!!! Moc si toho vážíme.…
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Generální partneři

Společnost Shell Czech Republic a.s. navázala prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM. Nadační fond Kapka naděje spolufinancuje testování HLA typizace nových potencionálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci co nejvíce pacientům.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.