36.656.641 dárců
33.704 dárců

Novinky

23 Bře

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom v této těžké době poděkovali všem, kteří pracují na tom, aby se uskutečnily naplánované transplantace kostní dřeně. Problémů a překážek, kterým musíme čelit je opravdu nepočítaně. Velký dík patří především kurýrům, kteří neúnavně cestují a přepravují štěpy kostní dřeně k…
Více informací »

5 Bře

Biatlonisté podporují dárcovství kostní dřeně již 10 let!

Na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě tentokrát budeme bohužel chybět. Našim biatlonistům přejeme alespoň touto cestou hodně zdraví a sportovního štěstí. Oni sami totiž náš Registr a hlavně pacienty s vážným, často smrtelným onemocněním krvetvorby podporují již 10 let.…
Více informací »

2 Bře

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V souvislosti s vývojem celosvětové epidemie koronaviru rušíme s platností od 28. 2. 2020 až do odvolání veškerou náborovou činnost v terénu. Vstup do registru bude možný pouze pomocí stěru slin. Zájemci o vstup do Registru mohou aktuálně využít nabídky zaslání sady na stěr slin. V takovém případě…
Více informací »

Zobrazit archiv novinek »

Generální partneři

Společnost Shell Czech Republic a.s. navázala prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM. Nadační fond Kapka naděje spolufinancuje testování HLA typizace nových potencionálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci co nejvíce pacientům.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz