41.977.752 dárců
38.674 dárců

Poběžíme s Romanem (21.8.2018)

Vloni v prosinci podstoupil v ÚHKT transplantaci kostní dřeně, 8. září poběží v Praze 10 km v rámci závodů RunCzech. ÚHKT poběží s ním na podporu Českého registru dárců krvetvorných buněk. Přidáte se?

Jmenuji se Roman. Jsem válečný veterán (mise Irák, Jugoslávie). V roce 2005 mi byla diagnostikována první onkologická diagnóza. Operace a následné vysokodávkové chemoterapie.

Pak jsem začal aktivně běhat a uběhl 6 maratonů a 30 půlmaratonů v rámci seriálu závodů RunCzech.

Během velké zimní přípravy na sezonu 2017 jsem se moc nezlepšoval – nízká výkonnost a pomalé časy. Kamarád Jirka mě donutil jít na krevní testy. Pak to bylo hodně rychlé.

V červenci hospitalizace v nemocnici s diagnózou akutní myeloidní leukémie. Sada chemoterapií a v prosinci transplantace kostní dřeně, která proběhla bez vážnějších komplikací.

Následoval zánět močových cest a velké problémy s ledvinami. Byl jsem šest týdnů trvale upoután na lůžku a poté jsem se znovu učil chodit. Propuštěn z nemocnice jsem byl letos 24. května.

Nyní se chystám běžet 10 km na závodech Birell Grand Prix Praha 2018 v rámci série běhů RunCzech. Poběží se mnou personál ÚHKT, kde jsem byl transplantován, a Českého registru dárců krvetvorných buněk, který mi pomohl vyhledat vhodného dárce. Mám od nich slíbeno, že když zvládnu léčbu, poběží závod se mnou.

Poběžíme na podporu Českého registru dárců krvetvorných buněk. Přidáte se k nám?


Více informací naleznete na .

www.uhkt.cz/ustav/aktuality/pobezime-s-romanem.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz