42.347.053 dárců
39.137 dárců

Kontakty

Institut klinické a experimentální medicíny

Český registr dárců krvetvorných buněk, budova G, 2 NP
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

+420 23605 5582
+420 23605 5586

Vedoucí registru

Mgr. Marie Kuříková
Tel.: +420 23605 5580
Mobil: +420 602 250 797
E-mail: marie.kurikova@ikem.cz

 

Tisková mluvčí registru

Mgr. Barbora Brunclíková
Mobil: +420 736 515 320
E-mail: barbora.brunclikova@ikem.cz

 

 

Dárcovské centrum

E-mail: darci@ikem.cz

MUDr. Jana Švarcová
Tel.: +420 23605 5582
Mobil: +420 724 147 872
E-mail: jana.svarcova@ikem.cz

Simona Hammerová
Tel.: +420 23605 5584
Mobil: +420 702 287 341
E-mail: simona.hammerova@ikem.cz

Ilona Landová
Tel.: +420 23605 5582
Mobil: +420 606 816 772
E-mail: Ilona.landova@ikem.cz

Koordinátoři pro transplantační centra

E-mail: CSCR-Prague@ikem.cz

MUDr. Lenka Záhlavová
Tel.: +420 23605 5587
Mobil: +420 733 163 125
E-mail: lenka.zahlavova@ikem.cz

Mgr. Ludmila Březinová
Tel.: +420 23605 5585
Mobil: +420 702 287 005
E-mail: ludmila.brezinova@ikem.cz

 

Finanční administrativa

Renata Fejtková
Tel.: +420 23605 5586
Mobil: +420 606 657 550
E-mail: renata.fejtkova@ikem.cz

 

 

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz