35.795.547 donors
33.321 donors

Contact

Institute for Clinical And Experimental Medicine

Czech Stem Cells Registry, pavilon Z4
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

+420 261 362 346
+420 261 362 354

Registry manager

Mgr. Marie Kuříková
Tel.: +420 261 361 011
E-mail: marie.kurikova@ikem.cz

Public relations

Bc. Gabriela Hošková
Tel.: +420 261 362 354
Mobil: +420 606 657 550
E-mail: gabriela.hoskova@ikem.cz

Donor centre

E-mail: darci@ikem.cz

MUDr. Jana Švarcová
Tel.: +420 261 362 359
E-mail: jana.svarcova@ikem.cz

Mgr. Ludmila Březinová
Tel.: +420 261 363 383
E-mail: ludmila.brezinova@ikem.cz

Transplant center coordinators

E-mail: CSCR-Prague@ikem.cz

Mudr. Lenka Záhlavová
Tel.: +420 261 362 363
E-mail: lenka.zahlavova@ikem.cz

Mgr. Irina Kolaříková
Tel.: +420 261 362 348
E-mail: irina.kolarikova@ikem.cz

Financial administration

Markéta Márová, DiS.
Tel.: +420 261 362 346
E-mail: marketa.marova@ikem.cz

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz