32.580.985 dárců
29.936 dárců

Zdravotnická reforma od dubna 2012 – novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (23.4.2012)

S účinností od 1. 4. 2012 došlo k některým změnám zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Dle novely zákona došlo k  významné změně v § 35a Transplantace tkání a orgánů, podle které veškeré náklady s odběrem a vyšetřením  potenciálních dárců, nakládání s tkáněmi a orgány, dopravu žijícího či zemřelého dárce a náhradu cestovních nákladů hradí zdravotní pojišťovna dárce.

Co to tedy znamená v praxi?

  • Vyšetření dárců, konfirmační vyšetření i samotný odběr krvetvorných buněk se  tedy  budou účtovat přímo zdravotní pojišťovně dárce.
  • Dárce jako klient zdravotní pojišťovny má samozřejmě právo získat od své zdravotní  pojišťovny informace, které zdravotní služby mu uhradila a dostane souhrnný údaj o částce zaplacené za celý rok.

Za stávajících podmínek financování zdravotní péče se nejedná o přímou finanční zátěž pro dárce a neohrožuje ani kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.

Český registr dárců krvetvorných buněk s touto změnou nesouhlasí. V současné době probíhají jednání s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami  se snahou prosadit změnu tohoto paragrafu do původního znění tzn., aby veškeré náklady byly nadále účtovány na příjemce = pacienta.

Děkujeme za Vaše laskavé pochopení a doufáme, že tato změna neovlivní Vaše rozhodnutí být evidován/a v našem registru.

Sdílejte na sociálních sítích