32.580.985 dárců
29.936 dárců

Shrnutí studentského projektu NA DŘEŇ (25.8.2014)

Český registr dárců krvetvorných buněk je vděčný za jakoukoliv iniciativu, která pomůže získat nové dárce krvetvorných buněk. Kontinuální doplňování stávající databáze registru je nutné z mnoha důvodů. V  následujících 5 letech bude z databáze registru vyřazeno přibližně 6 000 dárců, a to hlavně kvůli věku. Mnoho dárců je z databáze vyřazeno také ze zdravotních důvodů.

Registr proto uvítal aktivitu studentů UK, kteří vymysleli a připravili projekt NA DŘEŇ. Tato studentská iniciativa je o to cennější, že podnětem její realizaci nebyl příběh nemocného člověka.  Celý měsíc květen, který studenti vyhradili právě propagaci dárcovství kostní dřeně, probíhaly kulturní akce a přednášky, které napomáhaly zvyšovat povědomí o dárcovství kostní dřeně, ale hlavně pomohly získat nové, mladé a zdravé dárce. Během studentského projektu NA DŘEŇ se do registru přihlásilo 270 zájemců o vstup. Vzhledem k přísným podmínkám vstupu do registru, mohlo nakonec do registru vstoupit 210 zájemců. Celý tým Českého registru dárců krvetvorných buněk je vděčný za tuto iniciativu, která pomohla získat nové dárce, ale také pomohla zvýšit informovanost veřejnosti o dárcovství krvetvorných buněk, zejména pak mezi mladými lidmi, které registr potřebuje. Pracovníci registru věří, že tento projekt neskončil jeho 1. ročníkem a studenti budou v tomto chvályhodném počinu pokračovat i v budoucnu. Doufáme, že měsíc květen nebude pro lidi spojen jen s láskou, ale i s dárcovstvím kostní dřeně a chutí pomáhat druhým.

Sdílejte na sociálních sítích