42.347.053 dárců
39.137 dárců

Informace pro transplantační centra

Registr

 • organizace a provoz databáze dárců a pacientů pomocí software Prometheus (Steiner s.r.o.)
 • vyhledávání českých a zahraničních dárců pro české pacienty prostřednictvím mezinárodních organizací a systémů (EMDIS, WMDA)
 • vyhledávání českých dárců pro zahraniční pacienty
 • spolupráce s českými transplantačními centry a zahraničními registry
 • koordinace při vyřizování požadavků na odběr krvetvorných buněk včetně zajištění kurýrní přepravy štěpů
 • evidence pupečníkové krve z BPK ČR a vyřizování požadavků pro ČR a zahraničí

V případě potřeby lze zajistit i vyšetření, příp. odběr příbuzného dárce - na základě domluvy s TC.

Dárcovské centrum

 • nábor nových dárců krvetvorných buněk
 • zajištění HLA typizace potenciálních dárců (EFI/ASHI akreditovanÉ laboratoře)
 • vyřizování požadavků na odběry krevních vzorků
 • informační pohovory s dárci
 • zajištění laboratorních a klinických vyšetření dárců před odběrem krvetvorných buněk
 • péče o dárce po odběru krvetvorných buněk ve spolupráci s odběrovým centrem (ÚHKT)

Podmínky pro přístup k dárci

Podmínky pro přístup k dárci v PDF ke stažení zde.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz