Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

41.432.398 dárců
37.954 dárců

Zuřivý reportér rádia Impuls navštívil na ÚHKT aferetické oddělení (5.12.2012)

Dne 4.12.2012 navštívil zuřivý reportér rádia Impuls Aleš Růžička Ústav hematologie a krevní transfúze - aferetické oddělení na Karlově náměstí v Praze. Toto oddělení je již řadu let odběrovým místem CSCR. V průběhu ranního vysílání seznámil posluchače rádia Impuls s dárcovstvím kostní dřeně, s podmínkami vstupu do registru, a s tím, jak odběr krvetvorných buněk probíhá. Posluchači se dozvěděli konkrétní informace,jak je zajišťována  péče o dárce během odběru a informace o práci pracovníků aferetického oddělení. Děkujeme panu Růžičkovi a celému týmu rádia Impuls za informování veřejnosti o této problematice a ÚHKT za umožnění exkurze na aferetickém oddělení a za dlouhodobou spolupráci.

Český registr dárců krvetvorných buněk

http://www.impuls.cz/clanek/zurivy-reporter-daruje-kostni-dren/234264

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz