42.256.802 dárců
38.784 dárců

Světový den dárců kostní dřeně ocení hrdiny, kteří darovali život (11.9.2023)

Světový den dárců kostní dřeně ocení hrdiny, kteří darovali život

Našli svoje genetické dvojče a zachránili ho. Světový den dárců kostní dřeně oceňuje hrdiny, kteří darovali život

Už v sobotu 16. 9. 2023 oslaví víc než 50 zemí Světový den dárců kostní dřeně. Český červený kříž na tento svátek ocení plaketou profesora Milana Haška ty, kteří se zapsali do registru a později zachránili život nemocnému s leukémií nebo jinou poruchou krvetvorby. Večer se jako poděkování dárcům a výzva ke vstupu do registrů rozsvítí budovy napříč kontinenty. V Česku se letos do oslav dárcovství zapojí rekordní množství institucí – červeně zazáří padesátka budov a míst. 

Již počtvrté se v Kaiserštejnském paláci koná ceremonie ocenění dárců kostní dřeně. Slavnostním předáním plaket pojmenovaných po významném imunologovi Milanu Haškovi ocení Český červený kříž dárce, kteří v nedávné době darovali krvetvorné buňky k záchraně života jiného člověka. Letos si cenu převezme přes 30 lidí. „Je pro nás ctí vyznamenat ty, kteří darováním části sebe sama zachránili druhému život. Zároveň tím chceme přispět k většímu zájmu veřejnosti o dárcovství kostní dřeně, o tuto formu pomoci lidem, kteří ji potřebují – příjemcům krvetvorných buněk,“ vysvětluje prezident Českého červeného kříže doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. „Velmi si vážíme toho, že se ČČK oceňování dárců ujal a podpořil tak naši snahu alespoň tímto symbolickým způsobem poděkovat dárcům, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu dávají největší dar – zachraňují lidské životy,“ říká Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk.

Najít dárce pro konkrétního nemocného není vůbec jednoduché. „Ve světových registrech je více než 40 milionů lidí. Když nás osloví lékaři, kteří hledají dárce krvetvorných buněk pro svého pacienta, hledáme v podstatě genetické dvojče. Potřebujeme člověka, který se shoduje s nemocným optimálně v deseti znacích imunity. Když neuspějeme u nás, obracíme se do zahraničí. Ani tam ale nejsme vždy úspěšní,“ vysvětluje Kuříková. „Proto potřebujeme neustále doplňovat databázi o nové dárce. Všem jim patří velký dík. A ještě větší pak těm, které jsme skutečně oslovili kvůli darování a oni obětovali své pohodlí a zachránili život cizímu člověku,“ doplňuje. 

Stejně jako každý rok se na oslavu Světového dne dárců kostní dřeně rozsvítí budovy po celém světě včetně Česka. Do osvěty a poděkování dárcům se v Česku letos zapojuje rekordní množství institucí, kterým patří velký dík za nezištnou pomoc a spolupráci. 

V sobotu navíc proběhne již třetí ročník náboru na Dnech NATO v Ostravě. Ten umožnila v rámci svojí expozice Celní správa ČR. „Osobně jsem velmi rád, že máme možnost podporovat hledání nových dárců do registru kostní dřeně. A je pro nás cO, že tak letos zároveň společně oslavíme ty, kteří nezištně zachraňují životy druhých,“ říká brig. gen. Marek Šimandl, generální ředitel GŘC.

 

Víte, že …

* Transplantace krvetvorných buněk pomáhá zachránit nemocné se závažnou poruchou krvetvorby (leukémie, anémie apod.). U třetiny pacientů najdou lékaři dárce v rodině. U zbývajících je jedinou nadějí transplantace od cizího člověka. Ročně ji v Česku potřebují stovky lidí. 

* Vstup do registru neznamená automaticky darování. K jemu samotnému dojde kvůli nutnosti shody v krevních znacích jen u zhruba jednoho procenta registrovaných. Registrace je v Českém registru dárců krvetvorných buněk možná do 41. narozenin, lidé v něm zůstávají do 55 let.

 

 

 

 

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz