41.977.752 dárců
38.674 dárců

Světový den dárců kostní dřeně - dárce ocení Český červený kříž, významné budovy se rozsvítí červeně (17.9.2022)

Třetí zářijovou sobotu si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. Svátek se každoročně slaví ve více než 50 zemích na všech kontinentech jako poděkování všem dárcům krvetvorných buněk. Má za cíl také zvýšit povědomí veřejnosti o významu registrů dárců a život zachraňujících transplantací. Český červený kříž ve spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk v tento den již tradičně ocení dárce plaketou profesora Milana Haška. Několik významných budov se na podporu dárcovství rozsvítí červenou barvou. 

Na Světový den dárců kostní dřeně v sobotu 17. září od 11 hodin proběhne v prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze již potřetí slavnostní předání plaket profesora Milana Haška, kterými Český červený kříž oceňuje humánní přístup těch, kteří darovali krvetvorné buňky k záchraně zdraví či života dalšího člověka. „Stejně jako v případě již desetiletí trvajícího oceňování bezpříspěvkových dárců krve je cílem ČČK i v tomto případě snaha dát veřejnosti dárce kostní dřeně za příklad hodný následování a přispět tak ke zvýšení povědomí o této formě dárcovství a širšímu zapojení potenciálních dárců do registrů dárců krvetvorných buněk,“ vysvětluje prezident ČČK doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 

Český červený kříž uděluje ocenění podle návrhu obou českých registrů. Z Českého registru dárců krvetvorných buněk si cenu převezme 25 lidí. „Velmi si vážíme toho, že se ČČK oceňování ujal a podpořil tak naši snahu alespoň tímto symbolickým způsobem vyjádřit vděk dárcům, kteří zachraňují lidské životy. Každý z nich daroval život neznámému nemocnému. Dobrovolně a bez nároku na odměnu. Za to jim patří úcta a dík,“ říká Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk. Vyznamenání je nazváno po významném českém lékaři imunologovi prof. MUDr. Milanu Haškovi, DrSc. (1925-1984), který svými mezinárodně uznávanými objevy vytvořil teoretické předpoklady pro úspěšné transplantace kostní dřeně. 

V podvečer se na podporu dárcovství také rozsvítí několik významných budov. Do oslav Světového dne dárců dřeně se opět zapojil pražský magistrát, který do červena rozzáří Petřínskou rozhlednu. V Praze se už tradičně připojil i Tančící dům a České Radiokomunikace nasvítí Žižkovskou věž. Město Brno v barvě krve rozsvítí Mahenovo divadlo a Ostrava budovu Nové radnice. 

Transplantace krvetvorných buněk pomáhá pacientům s různými poruchami krvetvorby. Zhruba jen 30 procent pacientů ovšem najde vhodného dárce v rodině. Většina transplantací je tak od nepříbuzných dárců. Těch je aktuálně ve světových registrech něco málo přes 39 milionů. Stále ale platí, že přibližně každý čtvrtý až pátý pacient svého dárce včas nenajde. Proto je nutné databázi dobrovolníků neustále rozšiřovat. K samotnému darování se totiž pro složitost nutné shody krevních znaků dostane zhruba jen procento registrovaných.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz