42.347.053 dárců
39.137 dárců

Spolupráce registru a biatlonového týmu v nové sezóně (28.11.2018)

Děkujeme celému biatlonovému týmu za dlouhodobou pomoc a spolupráci. Přejeme jim do nové sezóny pevné zdraví, rychlé nohy a pevnou mušku!
Naše osobní poděkování patří Veronice Vítkové za její velkorysou nabídku finanční pomoci. Velice si ji vážíme!

Vyjádření Veroniky Vítkové:
"Biatlon již delší dobu různými formami pomáhá získávat nové dárce kostní dřeně a zvyšovat povědomí o dárcovství kostní dřeně ve společnosti. Já jsem se proto rozhodla, že začátkem letošní sezóny vyhlásím... pro mě motivační soutěž – a to, že za každý trefený terč si budu dávat stranou 500 Kč a po skončení sezóny vše sečtu a část peněz daruju IKEMu na úhradu nákladů spojených s testováním HLA znaků u nových dárců. Druhá část financí půjde na podporu lyžařského sportovního klubu v Janově nad Nisou, kde nyní žiju."

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz