42.256.802 dárců
38.784 dárců

Sparťanská krev 2020 a nábor nových dárců (23.10.2020)

HC Sparta Praha v rámci projektu Sparťanská krev podporuje nejen dárcovství krve, ale i dárcovství kostní dřeně a nábor nových dárců kostní dřeně nejen z řad svých fanoušků. Spolupráce s naším registrem trvá již 11 let a ani COVID ji nepřekazí. Díky HC Sparta Praha se nám podařilo najít už stovky zdravých, silných potenciálních dárců, kteří jsou připraveni pomoci pacientům se smrtelným onemocněním krvetvorby.Pomoci můžete i vy, a to ať už fandíte komukoli. Nové dárce - i vzhledem k situaci, kdy nemůžeme dělat nábory ve vašem okolí - velmi potřebujeme. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na 236 055 584, kde vám naše koordinátorky vše vysvětlí, proberou s vámi podmínky vstupu a zašlou domů do schránky sadu na stěr slin.

 


 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz