42.355.277 dárců
39.137 dárců

Registr pomohl najít dárce pro dalšího pacienta (6.6.2013)

Rád bych vzkázal dárcům, že si strašně moc vážím jejich odhodlání k darování kostní dřeně. Dárci dávají, nám pacientům možnost přemýšlet nad budoucností, která se bude počítat na roky a ne na dny. Děkuji Daniel Bič

Daniel Bič je jeden z mnoha pacientů s poruchou krvetvorby, kterému nemoc změnila život doslova ze dne na den. Byla mu diagnostikována Akutní monocytární leukémie M5. Před propuknutím nemoci působil v několika divadlech, účinkoval např. v muzikálech Quasimodo, Jesus Christus Superstar, Lukrezia Borgia, Aida. Učinkování v muzikálech nebyla jediná pracovní aktivita, kterou Daniel dělal. Mimo jiné hrál v černém divadle Image a učil na konzervatoři Jaroslava Ježka. Jedna z možností léčby tohoto onemocnění je transplantace kostní dřeně. Daniel měl velké štěstí. Díky činnosti Českého registru dárců krvetvorných buněk, v pražském IKEMU, se pro něj našel shodný dárce. V současné době se Daniel zotavuje po transplantaci kostní dřeně. Bohužel, ne všichni pacienti mají takové štěstí a naleznou svého dárce. Potřeba nových dárců krvetvorných buněk je trvalá.  Pokud splňujete podmínky vstupu do registru a jste ochotni dát naději na uzdravení pacientům s poruchou krvetvorby, neváhejte a kontaktujte nás. Tým pracovníků Českého registru dárců krvetvorných buněk Danielovi přeje co nejrychlejší uzdravení, jen vše dobré a rychlé navrácení ke všem pracovním a osobním aktivitám, které má tak rád. PŘIPOJTE SE K NÁM A DARUJTE ŽIVOT!

Český registr dárců krvetvorných buněk

 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz