42.355.277 dárců
39.137 dárců

Přednášky na Technické univerzitě v Liberci. (10.4.2013)

Dne 9.4. 2013 proběhly na Technické univerzitě v Liberci za plné podpory vedení univerzity přednášky Českého registru dárců krvetvorných buněk. Pracovníci registru informovali studenty univerzity o dárcovství obecně, o podmínkách vstupu do registru, způsobech odběru, právech dárců a transplantaci kostní dřeně. Pokud se pro vstup do registru rozhodne dostatečný počet studentů, pracovníci registru se do Liberce vrátí a zajistí vstupní vyšetření přímo na půdě univerzity.

Vendy, mladou maminku dvou dětí, zaskočila vážná nemoc loni v prosinci. Stejně jako mnoho dalších pacientů s podobným onemocněním i ona potřebuje transplantaci kostní dřeně (krvetvorných buněk). Proto požádali studenti Technické univerzity v Liberci o spolupráci Český registr dárců krvetvorných buněk z IKEM, se kterým nyní koordinují potřebné kroky a připravují informační kampaň na univerzitě. Cílem je získat co nejvíce mladých lidí, ochotných vstoupit do registru. Kampaň v Liberci začala už dnes a míří i do ostatních vysokých škol po celé ČR.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140409-udalosti-v-regionech/obsah/252587-studenti-liberecke-univerzity-hledaji-zajemce-o-darcovstvi-kostni-drene/

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz