42.112.609 dárců
38.784 dárců

Potřebujeme nové dárce kostní dřeně! (16.6.2021)

Složitá epidemiologická situace významně omezila všechny akce, kde jsme letos měli provádět nábor nových dárců kostní dřeně v terénu.
Pacienti s poruchami krvetvorby ale své zachránce potřebují stále.
Registr sice nemůže za vámi, vy ale vstoupit můžete!!!
Stačí 10 minut vašeho času, které mohou dát někomu smrtelně nemocnému naději na nový život.
Cest je hned několik:
• přijďte a staňte se dárcem kostní dřeně přímo v IKEM každý všední den od 8.00 do 10.00 hodin po předchozí telefonické domluvě
• přijďte a staňte se dárcem kostní dřeně v našich náborových centrech https://www.darujzivot.cz/pro-darce/naborova-centra
• zavolejte přímo do registru na tel. 236 055 584 nebo 236 055 582 a nechte si poslat odběrovou sadu na stěr slin domů
Pokud již vstoupit nemůžete, zkuste oslovit alespoň někoho ve svém okolí. I tímto můžete pomoci a věřte, že i malá zmínka může být krůčkem k záchraně lidského života.
DĚKUJEME❤️

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz