42.112.609 dárců
38.784 dárců

Poděkování (17.5.2016)

PODĚKOVÁNÍ

REGISTR DÁRCŮ KRVETVORNÝCH BUNĚK ZÍSKAL ŠEK NA 100 500 Kč!

Rekordní částku se podařilo získat v rámci historicky první dražby celokarbonového závodního horského kola vítězky celkové klasifikace Světového poháru 2015/16 v biatlonu - Gabriely Soukalové. 

Kolo značky Superior, které využívala k tréninku na úspěšnou sezónu, vydražil muž z Brna, který si sám prošel závažným onemocněním, a za návrat do života vděčí lékařům z IKEM.

Částka byla předána Českému registru dárců krvetvorných buněk IKEM na Galavečeru v Hudebním divadle Karlín u příležitosti vyhlášení ankety o nejlepšího biatlonistu sezóny 2015/2016. 

Získané finanční prostředky Registr použije na uhrazení nákladů spojených s testováním novým dárců. Vstupní vyšetření totiž není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou a registr tyto náklady kryje z vlastních zdrojů.

Kromě dražby se firma Superior rozhodla navíc věnovat čtyři dětská jízdní kola neziskovému sdružení DONOR při FN Motol, které každý rok pořádá rekondiční pobyty pro děti po transplantaci kostní dřeně.

DĚKUJEME!

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz