42.347.053 dárců
39.137 dárců

Nové tablety a knížky pro dětské pacienty na Transplantační jednotce ve FN Motol (12.6.2019)

Zažíváme pocit štěstí, že rozdáváme radost!

Život nejen pro Matěje!
Nábor ve Spořicích, který se konal 4.5.2019 nepřinesl jen rekordních 160 nových dárců do našeho registru, ale také finanční částku 41 150 Kč, což byl výtěžek z dobrovolného vstupného na benefičním koncertu Daruj život!
Český registr dárců krvetvorných buněk společně se Stanislavem Duchkem dne 11.6.2019 předal věcný dar - tablety a dětské knížky, které pan Duchek zakoupil z výše uvedené částky pro dětskou transplantační jednotku ve Fakultní nemocnici v Motole, vedenou vedoucím lékařem panem prof. Petrem Sedláčkem. Tablety i dětské knížky budou k dispozici pro všechny dětské pacienty, kteří trpí poruchami krvetvorby. Jsme rádi, že jsme tímto dárkem vykouzlili úsměv na tvářích nemocných dětí, i když prožívají nelehké životní období.

Aktuálně hledáme dárce pro 39 dětských a dospělých pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně. Darujte život - staňte se dárci kostní dřeně!

Děkujeme panu Duchkovi a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají darovat život.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz