42.112.609 dárců
38.784 dárců

Nejlepší česká golfistka současnosti Klára Spilková vstoupila do Českého registru dárců krvetvorných buněk (19.12.2013)

Udělat dobrou věc a stát se pro někoho potencionálním zachráncem života, to se rozhodla jedna z našich předních českých golfistek devatenáctiletá Klára Spilková. Pokračuje tak ve své snaze upozorňovat na nejrůznější projekty, které pomáhají nemocným. Trvalo to necelých 20 minut a Klára byla do Registru dárců krvetvorných buněk v Institutu klinické a experimentální medicíny zapsána. Od teď jí mohou koordinátoři kdykoli zavolat, že právě její kostní dřeň je potřeba.

Kláře na autotransfuzní jednotce IKEM v rámci vstupního vyšetření odebrali 4ml krve. Musela také vyplnit vstupní dotazník a podepsat souhlas se vstupem do registru. Je potřeba přesvědčit více mladých, aby se přihlásili a nechali se zaregistrovat. Já ráda zachráním nějaký lidský život, když budu moci. A třeba mi zavolají už za měsíc a já to ráda udělám,” vysvětluje své pohnutky Klára Spilková, která je v současné době nejlepší českou golfistkou.

Děkujeme Kláře Spilkové za její rozhodnutí, vstoupit do registru, a za ochotu podpořit dobrou věc.

Český registr dárců krvetvorných buněk

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz