42.256.802 dárců
38.784 dárců

Nábory nových dárců opět v IKEM! (28.4.2020)

ÚŽASNÁ ZPRÁVA! Obnovujeme nábor potenciálních dárců kostní dřeně v sídle Registru v areálu IKEM.

Nemocní vás totiž stále, bez ohledu na koronavirus, potřebují! Dárcovství má smysl, pokud splňujete podmínky pro vstup https://bit.ly/podminky vstupu, můžete někomu zachránit život. Stačí si zavolat a předem se objednat na přesný čas na tel.: 236 055 584, 236 055 586.

Je potřeba dodržet přísná hygienická opatření, ale společně to zvládneme.

 Je nutné být 14 dní před vstupním vyšetřením bez příznaků respiračního onemocnění - teploty vyšší než 37,5 C, průjmu, suchého kašle, rýmy, silné únavy, bolesti svalů a kloubů.

Zájemce by neměl být 14 dní před vstupem ve styku s nemocným nebo osobou, která pociťuje výše uvedené příznaky.

Před vstupem do pavilonu Z4, kde vstupní vyšetření probíhá, musí každý zájemce projít screeningovou kontrolou u hlavního vchodu do IKEM (u lékárny), kde mu bude změřena teplota a provedena dezinfekce rukou. Až poté může areálem IKEM projít k pavilonu Z4.

Vstupní vyšetření trvá cca 15 min, zájemce vyplní vstupní dotazník a je mu odebrán malý vzorek krve a následně je zařazen do databáze, kde vyhledáváme pro pacienty jejich zachránce .

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz