42.112.609 dárců
38.784 dárců

Nábor mezi studenty na kolejích Univerzity Karlovy - kolej Kajetánka 11. 10. (11.10.2023)

Nábor mezi studenty na kolejích Univerzity Karlovy - kolej Kajetánka 11. 10.

Zapsat se do registru dárců kostní dřeně nebylo nikdy pro studenty Univerzity Karlovy snazší. Stačí se stavit už ve středu 11. na koleji Kajetánka. Od 17 vysvětlíme všechno o darování krve a kostní dřeně (ne, nebolí to ;)) a studenti budou mít možnost potkat se s Danielem, kterému život daroval jemu neznámý dárce.  Od 18 pak bude následovat samotný nábor, stačí vyplnit zdravotní dotazník, nechat si vytřít pusu štětičkou a cesta k záchranné misi člověka, který by jinak neměl šanci, může začít. Šance, že se zapsaný stane dárcem, je asi 1:100, pro nemocné totiž hledáme jeho genetické dvojče. A to se nehledá snadno. 

Akce je určena pouze pro studenty Univerzty Karlovy, veřejnost se může registrovat prostřednictvím náborových center nebo na našem webu. Děkujeme za pochopení. 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz