41.977.752 dárců
38.674 dárců

Nábor dárců na SP v Novém Městě na Moravě (20.12.2018)

Tak je to opravdu tady!
Dnes začíná Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě a my budeme s týmem registru opět u toho!

Již zítra a v sobotu budou mít všichni fanoušci biatlonu jedinečnou možnost stát se dárci kostní dřeně a to přímo na půdě Vysočina Arény.

Budeme na Vás po oba dva dny čekat v blízkosti Ski hotelu, od 10:00 do 18:00 hodin. Zkraťte si čekání na samotné závody a využijte čas - darujte život!

Pokyny před vstupem do registru:
Zájemce:
- nemusí být nalačno
- 30 min před stěrem slin nejíst, nepít, nežvýkat žvýkačku, nelíbat se s druhou osobou 
- sebou OP nebo jiný doklad totožnosti
- požití alkoholu před vstupem do registru a samotným stěrem slin nevadí, dárce ovšem nesmí být v podnapilém stavu !!!!!

Děkujeme Českému biatlonu za podporu a pomoc při propagaci a náboru nových dárců kostní dřeně!
Přejeme všem reprezentantům pevnou mušku, pevné zdraví a rychlé nohy!

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz