42.256.802 dárců
38.784 dárců

Malevil Cup pomáhá registru (23.6.2015)

MALEVIL CUP PŘINESL ČESKÉMU REGISTRU DÁRCŮ KRTVETVORNÝCH

BUNĚK POTENCIÁLNÍ DÁRCE I FINANCE NA BOJ PROTI LEUKÉMII

 

(PRAHA, 23. 6. 2015) Celkem 1177 startujících ze 13 zemí světa - to byl v pořadí 16. ročník jednoho z největších cyklistických závodů v České republice Malevile Cupu. Letos navíc ve znamení hesla “DARUJ ŽIVOT” - sportovci měli totiž přímo v cíli závodu, na ranči Malevil, možnost vstoupit do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM a stát se tak potenciálním dárcem kostní dřeně pro kohokoli, kdo trpí onemocněním krvetvorby. Závodníci měli zároveň možnost účastnit se dražby, kterou pro registr uspořádal organizátor maratonu Radek Patrák spolu s Českým svazem biatlonu, s nímž registr dlouhodobě spolupracuje.

 

Do dobročinné dražby věnoval své běžky Lukáš Bauer, česká biatlonová reprezentace přidala dvě sportovní trička s podpisy všech reprezentantů Českého biatlonu. Trenér mužské biatlonové reprezentace Marek Lejsek podpořil registr na místě nejen svou aktivní účastí v závodě na 40 km, ale i slovní podporou přímo mezi závodníky. Přispět se rozhodli v rámci své sbírky i handicapovaní cyklisté Černí koně. Český registr dárců krvetvorných buněk tak na boj s leukémií získal téměř 25 000 korun. Ty využije především na testování nově vstupujících potenciálních dárců, kterých je a vždy bude nedostatek. „Do konce letošního roku budeme muset z důvodu věku a zdravotního stavu z naší databáze vyřadit více než 2300 potenciálních dárců. Věk dárce totiž velmi ovlivňuje kvalitu štěpu a tím pádem i šanci na uzdravení nemocného. I proto jsme rádi, že jsme mohli mladé lidi oslovit i zde, na jednom z největších cyklistických závodů v Česku. Právě tady jsou totiž pro nemocné ti nejvhodnější dárci - mladí, silní a zdraví. Jen takoví se mohou stát pro někoho nadějí na záchranu života,“ vysvětluje Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

            Lužickohorský Malevil Cup láká každoročně na trasy 100, 65 a 40 km. Ty jsou vypsány pro všechny věkové kategorie mužů a žen, handicapované cyklisty i dětské závodníky. Informace o možnosti dárcovství kostní dřeně a její důležitosti se tak díky této akci rozšířily mezi velké množství lidí napříč generacemi, kteří myšlenku dobrovolného dárcovství mohu šířit dále, což je jedna z forem, která registru velmi pomáhá.

Transplantace kostní dřeně je v dnešní době standardním postupem, který zachraňuje stále více nemocných. Je často jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (více než 70 nemocí, včetně leukémie, anémie, poruch imunity atd.). V posledních letech navíc přibývá nepříbuzenských transplantací - tedy transplantací, kdy dárcem není rodinný příslušník. „Najít takového vhodného dárce vyžaduje evidovat v registrech dostatečné množství dobrovolníků. Jen tak se šance na záchranu života nemocných zvyšují. Stále bohužel ale platí, že asi třetina pacientů svého dárce ani v rodině ani v registrech nenajde. Ještě před dvaceti lety bylo přitom ze 100 transplantací 70 příbuzenských a 30 nepříbuzenských – dnes je tomu přesně naopak. Přitom tím, že do registru vstoupí i jediný dárce, se zvýší nemocným pacientům naděje na záchranu,“ vysvětluje Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz