42.256.802 dárců
38.784 dárců

Kde se letos potkáme? (15.1.2024)

Kde se letos potkáme?

Největší počet veřejných akcí, na kterých se můžeme potkat a můžete vstoupit do registru, bude stejně jako každý rok během jarních a letních měsíců. Koordinátoři z naší spolupracující organizace Alma Mater se chystají na Colors of Ostrava, doufáme, že se s nimi znovu potkáte i na festivalu Hrady. 
Samozřejmě se můžete kdykoli objednat přímo do registru, který sídlí v pražském IKEM, nebo do sídla Alma Mater, které najdete v Bohumíně https://www.almamater.cz/kontakt, případně na kterékoli z náborových center (https://www.darujzivot.cz/pro-darce/naborova-centra). 
Kde se ale potkáme v nejbližší době? Už 9. února pojede naše koordinátorka na neveřejný nábor do vzdělávací organizace MILLS v Čelákovicích. Celý únor se uvidíme také s fanoušky fotbalové Slavie na stadionu v pražském Edenu. Budeme na všech zápasech 11., 25. a 28. ve fanzóně vždy 3 hodiny před zápasem. 

Naše koordinátorky 8. 3. navštíví firmu Eaton Elektrotechnika, Production Plant, pak 14. 3. vtančí na ples Matfyz v Praze https://matfyzak.cz/wp/ples-2024/, kam mohou lidé zavítat jak na tanec i na registraci všichni bez rozdílu a bez ohledu na matematické znalosti (na ples může přijít i veřejnost, vstoupit do registru pak mohou lidé, kteří splňují zdravotní kritéria). Ve čtvrtek 21. března od 8.30 do 16.30  se pak koordinátorky z Alma mater těší před budovou Právnické fakulty UPO. Za poskytnutí místa pro nábor děkujeme FT Technologies a.s. https://www.fttech.org/konference2024/registrdarcu.asp

25. 3. naše koordinátorka navštíví s přednáškou berounské gymnázium, studenti budou mít možnost posílit řady registru. 

15. 5. se uvidíme na Pedagogické fakultě UK v Praze  https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=27714&lang=cz

17. 5. se uvidíme od 10 do 16 opět v Praze před OC EDEN, v rámci Dne zdraví se tam můžete potkat také se skvělým týmem z Fuck Cancer. 

 

Těšíme se na vás! 

Klíčová slova: kostní dřeň, transplantace, darování, dobrovolnictví, krvetvorné buňky, kmenové buňky, nábor, dárci, leukémie, poruchy krvetvorby, anémie

 

 

https://www.instagram.com/reel/C3LNwtKIBzV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

 

 

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz