41.977.752 dárců
38.674 dárců

Hledá se kost! Halloweenský nábor v Národní technické knihovně (31.10.2023)

Hledá se kost! Halloweenský nábor v Národní technické knihovně

Hledáme kost, ale to neznamená, že vás do ní chceme píchat. Darování kostní dřeně dnes probíhá podobně jako darování plazmy, takže se nemusíte bát. Nábor v Národní technické knihovně proběhne v podvečer nejstrašidelnějšího svátku v roce, tak se odvažte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá, a zapsat se k nám do registru. Potřebujeme zdravé a mladé lidi, kteří jsou ochotní zachránit život někomu s jinak nevyléčitelnou poruchou krvetvorby.

KDE: parter (přízemí), Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

KDY: 31. října, 14.00–17.00

JAK: stěrem z dutiny ústní

Kdo jsme Český registr dárců krvetvorných buněk při IKEM hledá dárce kostní dřeně (resp. krvetvorných buněk) pro pacienty ohrožené na životě některou ze závažných poruch krvetvorby jako je leukémie. Aktivně vyhledává nové potenciální dárce, pořádá nábory dárců a snaží se upozornit na problematiku dárcovství.

Jak probíhá nábor Nábor na místě spočívá ve vyplnění zdravotního dotazníku, pohovoru s koordinátorkou a vytřením pusy štětičkou. Pravděpodobnost, že se zapsaný reálně stane dárcem je asi 1:500–1:1000. Pro zápis je nutné mít zdravotní pojištění na území ČR (nekomerční pojištění).

Jak probíhá odběr Dnes už se běžně neodebírá kostní dřeň z pánevní kosti, dárce místo toho dostane několik injekcí léku, který mu vyplaví do krve krvetvorné buňky, ty se potom získají odběrem na separátoru (podobně jako odběr plazmy).

Podrobnosti ZDE.

Děkujeme Národní technické knihovně za umožnění náboru!

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz