42.112.609 dárců
38.784 dárců

HC Sparta podpoří dárcovství kostní dřeně a registr v IKEM (17.6.2013)

Sparta podpoří dárcovství kostní dřeně

Projekt Sparťanská krev se rozrůstá. V listopadu minulého roku se konal už šestý ročník tradiční akce na podporu dárcovství krve. Opět se do něj zapojili nejen současní a bývalí hráči Sparty, ale i zaměstnanci klubu, sparťanští fanoušci a široká veřejnost. Ani v nadcházející sezoně 2013/2014 nebude tato akce chybět ve sparťanském kalendáři. Nově bude spojena i s propagací Českého registru dárců krvetvorných buněk Praha IKEM. Jinými slovy Sparta pomůže při náboru nových dárců, a zvětší tak naději na záchranu života pacientů s poruchou krvetvorby.

 

První hromadné darování krve se konalo v listopadu 2007 na Transfuzním oddělení Thomayerovy nemocnice v Krči. Podpoře dárcovství krve Sparta každoročně věnuje vybrané utkání, na které mají všichni dobrovolní dárci vstup zdarma. Na podporu dárcovství krve byl také již věnován výtěžek ze tří aukcí unikátních dresů Sparťanská krev, ve kterých hokejisté Sparty odehráli vybraná utkání. Během ročníku 2009/2010 darování krve proběhlo dokonce přímo v hráčské kabině sparťanského A-týmu. Nákupem speciálních triček, náramků či puků s motivem Sparťanská krev fanoušci rovněž pravidelně přispívají na podporu dobrovolného dárcovství nejcennější tekutiny. Celá řada příznivců včetně zástupců FanClubu HCS zároveň průběžně navštěvuje transfuzní stanice v Praze a okolí.

„Sparťanská krev má u fanoušků i široké veřejnosti velmi pozitivní ohlas a v důležitosti klubových akcí je tradičně na předních místech. Ani v další sezoně, kdy se bude konat už sedmý ročník, tomu nebude jinak,“ vysvětluje Tomáš Zetek, PR manažer klubu. „Zájem i mediální podpora této akce je velká, a tak jsme se rozhodli nově spojit Sparťanskou krev s podporou dárcovství kostní dřeně. Sparta v tomto ohledu cítí velký potenciál pomoci dobré věci.“

HC Sparta Praha a zejména jeho A-tým svou aktivní podporou dárcovství kostní dřeně může pomoci zvýšit informovanost o této problematice mezi širokou veřejností. Hráči jsou ideálním vzorem pro mladé a zdravé lidi, kteří se mohou stát potencionálními dárci. Pomoc však nebude spočívat v tom, že by se sami hráči stali aktivními dárci kostní dřeně. „To by v případě jejich vytížení v sezoně ani nebylo dost dobře možné. Zda se hráči stanou dárci v budoucnu, je zcela na jejich svobodném rozhodnutí,“ říká Gabriela Hošková, koordinátorka registru.

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí celosvětové sítě více než šedesáti registrů, v nichž je evidováno zhruba 21 milionů potencionálních dárců. V registru v pražském IKEMu je evidováno téměř 22 tisíc dárců. „Pro zachování alespoň stávajícího počtu dárců v registru je nezbytné neustále přibírat nové dárce, kteří nahrazují ty vyřazené kvůli zdravotnímu stavu či věku,“ doplňuje Hošková.

„Rozhodnutí hokejového klubu Sparta Praha podpořit registr, a tím dárcovství krvetvorných buněk, vítáme a jsme za něj vděční. Propojení dárcovství krve a kostní dřeně má svou logiku. Právě dárci krve jsou pro vstup do registru nejvhodnějšími kandidáty,“ dodává Gabriela Hošková. Pro členy Českého registru dárců krvetvorných buněk pochopitelně budou platit stejné výhody ze strany Sparty jako pro dárce krve. I v extraligovém ročníku 2013/2014 bude vybrané utkání věnováno tomuto tradičnímu projektu a vstup bude pro zmíněné dobrovolníky zdarma.

Brožura informací o dárcovství krvetvorných buněk

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz