42.256.802 dárců
38.784 dárců

Dražba kola Gabriely Soukalové (9.5.2016)

Aktivní podpora dárcovství kostní dřeně a snaha o pokrytí nákladů spojených s testováním nových, potenciálních dárců – to spojilo Český biatlon, Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM a firmu Superior. Ve čtvrtek v 9.00 odstartovala historicky první dražba celokarbonového závodního horského kola vítězky celkové klasifikace Světového poháru 2015/16 v biatlonu – Gabriely Soukalové. Výtěžek z ní poputuje již 11. května do rukou Registru.

 Na kolech Superior nabírá během letních měsíců síly česká reprezentace v čele s Gabrielou Soukalovou. A právě její kolo, které je opatřené originální grafikou a autentickým podpisem, bude předmětem dražby. „Mám radost, že v Superioru měli takový nápad a dotáhli ho až do realizace,“ říká ke zrodu myšlenky dražby kola Gabriela Soukalová, která sama pomáhá tam, kde je to potřeba. „Většinu svých žlutých startovních čísel už jsem věnovala na různé charitativní projekty a dražby. Jsem nyní v pozici, že mohu pomoci lidem, kteří třeba neměli tolik štěstí, jako my. A této role si velmi cením a vážím,“ dodává.

 Veškerý výtěžek z dražby karbonového kola značky Superior bude věnován Českému registru dárců krvetvorných buněk IKEM na podporu dárcovství kostní dřeně. Vážíme si toho, že český biatlon dává naději na záchranu života těm, kteří to potřebují. Naše spolupráce je dlouhodobá. Biatlonisté aktivně podporují registr již několik let na různých akcích, při jakékoli příležitosti upozorní na tuto problematiku a teď navíc přišli s tím, že nám věnují výtěžek této dražby. Registr ho využije na úhradu nákladů spojených s testováním nových dárců. Vstupní vyšetření nových dárců totiž není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou a registr musí tyto náklady hradit z vlastních zdrojů nebo sponzorských darů,“ vysvětluje Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. 

Dražba probíhá celý týden na webu SPORTOVNIAUKCE.CZ pod odkazem http://www.sportovniaukce.cz/homepage/auction/394. Zúčastnit se může každý, kdo chce pomoci. Výtěžek pak bude Registru předán už 11. května 2016 na Galavečeru českého biatlonu v Hudebním divadle Karlín při příležitosti vyhlášení ankety o nejlepšího biatlonistu sezóny 2015/2016.

 Kromě toho se firma Superior rozhodla navíc věnovat čtyři dětská jízdní kola neziskovému sdružení DONOR při FN Motol. To každoročně organizuje rekondiční pobyty pro děti po transplantaci kostní dřeně. Kola tam tak budou sloužit všem potřebným dětem. Právě pro tyto děti z FN Motol vyhledává Český registr dárců krvetvorných buněk vhodné dárce.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz