42.347.053 dárců
39.137 dárců

Co dělají koordinátorky v registru dárců kostní dřeně? (3.5.2024)

Co dělají koordinátorky v registru dárců kostní dřeně?

Občas se ptáte, kolik práce nám zabere registrování dárců a nábory. Bývají to někdy hodiny v rámci pracovní doby. Ale ne nutně každý den. Koordinátorky a lékařky v registru mají totiž na starosti mnohem víc věcí. Ať už se jedná o vyhledávání shody nebo třeba papírování k přepravě kostní dřeně (tzv. štěpu) ze zahraničí nebo naopak do ciziny. 

Nábory neprobíhají jen osobně, ale také telefonicky a přes mail. Kolegyně vyhodnocují zdravotní stav, odpovídají na dotazy, kterých chodí opravdu hodně. Pokud je zájemce o vstup do registru absolutně zdravý, následuje doběr krve nebo stěr, případně zasílají odběrové sady domů. Vzorky pak musí důkladně popsat a odeslat do laboratoře. Až pak je možné dárce evidovat. V případě, že se najde shoda, čeká dárce takzvané verifikační vyšetření. Kromě odběrů je nutný pohovor, odesílání vzorků do transplantačního centra a do laboratoří. Později koordinátorky provázejí dárce tzv. work-up procedurou. To je příprava před odběrem a k odběru (koordinace přípravy s Ústavem hematologie a krevní transfuze nebo FN Motol). I po odběru jsou s dárci v kontaktu. Zákon po odběru krvetvorných buněk nařizuje takzvaný follow up – kontroly zdravotního stavu po odběru. Ten zajišťujeme ve spolupráci s ÚHKT.

Dalším úkolem je koordinace transplantací podle žádosti transplantačního centra jak v našem registru, tak i v zahraničí (vč. pupečníkové krve, ale to se dělá už jen výjimečně). Máme na starosti i dohled nad vzorkem, který potvrzuje shodu. Řešíme odběry krvetvorných buněk v zahraničí. To znamená hodně papírování: předávání výsledků vyšetření, zajištění přepravy štěpu (koordinace s přepravcem), zajištění potvrzení pro celnici (mimo EU), potvrzení pro kurýra. Součástí této práce je i hlídání termínů vyšetření, výsledků HLA, je potřeba potvrdit doručení štěpu a provedení transplantace odběrovému centru a zahraničnímu registru.

Kromě toho máme na starosti taky přednášky na školách, propagaci dárcovství, vyznamenávání dárců, organizaci Světového dne dárců kostní dřeně, zajištění financí na nábory a vyšetření dárců, které není hrazeno ze zdravotního pojištění. A v neposlední řadě taky umožňujeme dárci s příjemcem, aby si napsali dopisy. Tuto korespondenci ale s ohledem na transplantační zákon zprostředkováváme my. 

 

 

 

Klíčová slova: dárce, dárcovství, kostní dřeň, registr dárců kostní dřeně, registrace, krevtvorné buňky, transplantace, koordinace, koordinátorky, nábor

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz