41.977.752 dárců
38.674 dárců

Český svaz biatlonu podporuje Český registr dárců krvetvorných buněk (6.11.2014)

 

Transplantace kostní dřeně je v dnešní době standardním postupem, který zachraňuje stále více nemocných. Je často jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, poruchy imunity atd.). Tyto transplantace by nebylo možné uskutečnit bez obětavosti dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv ve světě.

Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny a je zapojen do sítě více než 70 registrů po celém světě. Eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty. V posledních letech přibývá nepříbuzenských transplantací - tedy transplantací, kdy dárcem není rodinný příslušník. Najít takového vhodného dárce vyžaduje evidovat v registrech dostatečné množství dobrovolníků. Jen tak se šance na záchranu života nemocných zvyšují. Přesto asi třetina pacientů svého dárce v rodině ani v registrech nenajde.

Podmínky vstupu do registru jsou velmi přísné. Vstoupit mohou jen zdravé osoby ve věku 18-35 let. „Jen během následujících pěti let bude z databáze vyřazeno téměř 6 000 lidí kvůli zdravotním důvodům a především také věku. Dosáhnou totiž 60 let, což je v současnosti horní hranice pro evidenci v databázi registru. Proto jsme velmi rádi, že nás Český svaz biatlonu podpoří. Tento sport se v ČR stálá stále více oblíbeným a vyhledávaným. Jeho členská základna je plná mladých, zdravých lidí, kteří mohou myšlenku vstupu do registru šířit,“ popisuje Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. 

„Biatlon se za poslední roky dostal díky vytrvalé práci mnoha lidí na české sportovní výsluní a získal si srdce statisíců fanoušků. Dokážeme opakovaně bojovat o medaile na vrcholných sportovních akcích, pořádáme významné světové soutěže na našem území a podařilo se nám oslovit silné partnery. Snažíme se rozvíjet naši základnu, a také využít potenciálu, který na veřejnosti máme. Proto jsme se rozhodli spojit síly s Českým registrem dárců krvetvorných buněk při IKEM. Rádi tak vracíme důvěru, kterou jsme od fanoušků a veřejnosti získali. Když můžeme pomoci, tak pomůžeme,“ doplňuje Mgr. Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu.

Poslední roky jsou sice pro registr z hlediska náboru velmi úspěšné, dárců je ale stále méně, než je potřeba. Od začátku roku do poloviny září vstoupilo do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM 1 344 nových dárců. Je to zatím nejvyšší počet za posledních 11 let. Jen pro představu, už teď máme téměř tolik nových dárců jako za celý loňský rok, kdy se zaregistrovalo 1 378 dárců krvetvorných buněk. Je to především zacílením náboru a osvětou mezi mladými lidmi, které potřebujeme, a také díky jejich vlastní iniciativě a zvyšujícím se zájmem o tuto důležitou problematiku ze strany generace do 35 let. Doufáme, že propojení s biatlonem nám pomůže počty opět navýšit,“ vysvětluje Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

 

Podmínky vstupu:

 • věk 18-35 let

 • výborný zdravotní stav

 • hmotnost více než 50 kg

 • žádná trvalá medikace a léčba (výjimkou je antikoncepce)

 • ochota věnovat svůj čas a pohodlí

 • ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření

   

Registr v číslech (k 17. 9. 2014)

 • počet dárců v Českém registru dárců krvetvorných buněk (IKEM): 23 692

 • k 17. 9. 2014 do Registru vstoupilo 1 344 nových dárců (nejvyšší počet za posledních 11 let)

 • v roce 2013 do Registru vstoupilo 1 378 dárců

 • počet dárců na celém světě:  24 736 589

 

Dárcovství krvetvorných buněk je vždy dobrovolné, bezplatné a anonymní.

 

WWW.DARUJZIVOT.CZ

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz