41.977.752 dárců
38.674 dárců

Český registr dárců krvetvorných buněk získal cenu za nejlepší video (12.8.2022)

Český registr dárců krvetvorných buněk získal cenu za nejlepší video

Český registr dárců krvetvorných buněk získal mezinárodní cenu za videoprezentaci. V soutěži Světové asociace dárců kostní dřeně (WMDA) uspěl v konkurenci 50 organizací a obdržel první místo v kategorii „Cena za originalitu“. V oceněném videu registr propaguje dárcovství společně s českými biatlonisty. Podle asociace spot uspěl svou vysokou informovaností, která byla podána zábavnou formou za účasti olympijských sportovců.

Porota při výběru nejlepší video prezentace hodnotila hned několik kritérií. Kromě samotného obsahu také dosah na sociálních sítích, mediální kampaň i to, jak organizace využívají dostupná mezinárodní data." Video předložené Českým registrem splnilo všechny naše požadavky. Bylo velmi informativní, zajímavé pro širokou veřejnost, dobře natočené, zábavné   a dojemné, zobrazovalo mnoho různých aspektů dobrovolného dárcovství kmenových buněk a zahrnovalo olympijské sportovce. Opravdu velký úspěch,“ vysvětluje Martine Schuit ze Světové asociace dárců kostní dřeně WMDA. 

S Českým svazem biatlonu registr spolupracuje už osm let. „Registr oslovil v roce 2014 Český svaz biatlonu z mnoha důvodů. Biatlon je v Česku oblíbeným sportem, který má velkou členskou základnu mladých a zdravých lidí, které registr potřebuje. „Velmi si vážíme dlouhodobé podpory biatlonistů a toho, jak nám pomáhají šířit myšlenku dárcovství krvetvorných buněk. Vítězství v soutěži vnímáme jako společné ocenění, biatlonová reprezentace stojí za realizací celé sportovní části videa,“ říká Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk. „Pro Český biatlon je podpora registru srdeční záležitostí. Aktivně se do ní zapojují i sami sportovci, což dokládá oceněné video. Každý nový člen registru zvyšuje šanci, že se podaří zachránit lidský život. A to nám dává velký smysl,“ doplňuje Ondřej Rybář, sportovní ředitel Českého svazu biatlonu.

Impulz k vytvoření videa přišel od Českého registru dárců krvetvorných buněk, který chtěl zábavnou formou představit pět jednoduchých kroků k registraci. Natáčelo se přímo na Světovém poháru ve finském Kontiolahti, kde jednotlivé kroky představili biatlonisté Michal Krčmář, Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Ondřej Moravec a Lucie Charvátová. Ondřej Rybář se zhostil role průvodce a také se podílel na scénáři, za kterým stojí Karel Halberštádt     a Petr Slavík z mediálního týmu Českého biatlonu.

Video vzniklo v době, kdy hledání dárců výrazně zkomplikovala covidová epidemie a nábory    se prakticky nekonaly. Pro potenciální dárce ale přinesla i pozitivní věc – možnost vstoupit do registru i jednoduše na dálku pomocí zaslání domácího stěru z úst. Právě na to se registr v oceněném spotu zaměřil. Dnes už nábory dárců v terénu probíhají, možnost domácího stěru ovšem zůstává zájemcům jako možná alternativa. „I když opět pořádáme nábory dárců na akcích, lidí v registru stále není dost. K samotnému darování se totiž pro složitost nutné shody krevních znaků dostane zhruba jen procento registrovaných. Každou podporu našeho úsilí proto velmi vítáme a věříme, že i díky podpoře biatlonistů se nám bude dařit počet potenciálních dárců nadále zvyšovat, uzavírá Marie Kuříková. 

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz