41.977.752 dárců
38.674 dárců

102 nováčků v registru (30.5.2023)

102 nováčků v registru

Během mezinárodního veletrhu PYROS se do registru zapsalo 102 nových potenciálních dárců. Najít shodu dárce a příjemce není nic jednoduchého a tak z těchto zapsaných pravděpodobně vzejde jedno reálné darování - tedy jeden zachráněný život. Úsilí našich koordinátorek i kolegy Milana Plška z IKEM a dobrovolnic z organizace Alma Mater se vyplatí třeba až za několik let. Tahle až mravenčí práce je neskutečná a nepopsatelná. O to větší je ale pak radost, když se podaří a my můžeme lékařům říct: Pro vašeho pacienta máme dárce! Velké poděkování patří také Dagmaře Darmopilové a Ivanu Zahradníčkovi z Veletrhů Brno za pomoc s realizací a poskytnutí prostoru a Ing. Kláře Fictumové ze společnosti ZON za poskytnutí limonád, kterými jsme mohli odměnit nově zapsané.  

Fotogalerie

  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru
  • 102 nováčků v registru

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz