32.580.985 dárců
29.936 dárců

Přihláška do registru

Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro vstup do registru, vyplňte si předběžně vstupní dotazník.

V případě nejasností ohledně zdravotního stavu, prosím, kontaktujte registr.

Nemůžete-li se dostavit k odběru krve na některé z uvedených pracovišť, můžeme, především mimopražským zájemcům, nabídnout sadu na odběr slin, kterou Vám zašleme domů.

Vámi poskytnutá data jsou považována za DŮVĚRNÁ.