32.580.985 dárců
29.936 dárců

Překážky vstupu

Hlavní překážky vstupu do Českého registru dárců krvetvorných buněk

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným překážkám vstupu, které ale nejsou konečným výčtem všech kontraindikací dárcovství.

 • věk nad 40 let věku
 • hmotnost pod 50 kg
 • alergie, která vyžaduje trvalou léčbu
 • astma
 • autoimunitní a systémové choroby - revmatické choroby, kolagenózy, vaskulitida
 • celiakie
 • cukrovka
 • cystická fibroza
 • chronická zánětlivá onemocnění střev - Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
 • chování zvyšující riziko nákazy HIV nebo jiným infekčním onemocněním (užívání injekčních drog (i v minulosti); pohlavní styk s osobou, která drogy užívá; sexuální praktiky zvyšující riziko přenosu infekčního onemocnění, časté střídání sexuálních partnerů)
 • nádorová onemocnění - prodělaná onkologická léčba
 • nákaza HIV nebo úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS
 • nevolnost a mdloby při běžných odběrech
 • neurologická onemocnění - epilepsie a jiná záchvatovitá onemocnění, migréna, roztroušená skleróza,chronická/neuroborelióza
 • onemocnění krve - anémie, trombofilní mutace (Leidenská mutace a jiné), hemofilie
 • onemocnění srdce a cév - vysoký krevní tlak, prodělaná trombóza, myokarditida, endokarditida
 • onemocnění štítné žlázy - autoimunitní záněty
 • oční onemocnění - glaukom, záněty sítnice, retinopatie
 • prodělaná infekční žloutenka typu B nebo C
 • psoriáza (lupénka)
 • psychiatrická onemocnění - deprese, schizofrenie, manio-depresivní psychóza
 • těhotenství
 • toxikomanie a alkoholismus
 • trvalé užívání léků (antikoncepce nevadí)
 • závažná obezita, BMI>40 (BMI 35-40 dle rozhodnutí lékaře)
 • závažná onemocnění jater a ledvin 

Stavy, které dočasně neumožňují podstoupit odběr kostní dřeně
(nejsou však překážkou členství v registru)

 • těhotenství - jeden rok po porodu
 • aktivní kojení a doba půl roku po ukončení kojení
 • endoskopické vyšetření  
 • závažnější chirurgický zákrok
 • tetování, piercing, akupunktura
 • prodělané infekční onemocnění (borelióza, toxoplazmóza, mononukleóza a jiné)
 • očkování živou vakcínou     
 • pobyt v tropických oblastech
 • pobyt v nápravném zařízení, psychiatrické léčebně 

Pokud si nejste jisti, zda splňujete podmínky pro vstup do registru, vyplňte si předběžně vstupní dotazník.

Zvažte, prosím, zodpovědně svůj zdravotní stav v zájmu ochrany zdraví svého, i potenciálního příjemce krvetvorných buněk.

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte na emailu: darci@medicon.cz nebo na telefonních číslech uvedených v záložce Kontakty.