32.580.985 dárců
29.936 dárců

Podmínky vstupu

 • věk od 18 do 40 let věku (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)
 • ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí
 • hmotnost více než 50 kg
 • výborný zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti)
 • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
 • ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
 • ochota věnovat svůj čas a pohodlí 
 • veřejné zdravotní pojištění platné v ČR


Dárcovství kostní dřeně je dobrovolné, bezplatné a anonymní!

Proč vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

 • Jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, jiné závažné choroby) je v některých případech transplantace krvetvorných buněk (kostní dřeň, kmenové buňky z periferní krve nebo pupečníková krev) od zdravého dárce.
 • Nemocnému je nutné transplantovat krvetvorné buňky dárce, který se s ním nejvíce shoduje. K tomu je potřeba mít možnost výběru z co největšího počtu potenciálních dárců.
 • Abyste mohl/a být zaregistrován/a, musíte absolvovat malý odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze Registru.
 • Pravděpodobnost, že budete vybrán/a jako vhodný dárce není velká. V Registru můžete být evidován/a řadu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA. Nemusí k tomu dojít ale nikdy. Vaše rozhodnutí, stát se dárcem krvetvorných buněk, ovšem zvyšuje naději na záchranu lidského života.

Jak se vyhledává dárce pro pacienta? Aneb - co se děje po vstupu do Registru.

 • Ze vzorku krve odebrané při vstupu do Registru určíme genetické znaky na bílých krvinkách (HLA).
 • Výsledky testu vložíme do databáze.
 • Pokud zjistíme, že se v základních genetických znacích předběžně shodujete s pacientem, pozveme Vás na další odběr krve a provedeme podrobnější krevní testy, které upřesní míru shody s pacientem a zmapují Váš aktuální zdravotní stav.
  Při tomto odběru krve absolvujete pohovor s lékařem nebo odborným pracovníkem registru, který Vám podá všechny potřebné informace týkající se prováděných vyšetření a dalšího postupu.
 • Jestliže se na základě krevních testů potvrdí potřebný stupeň shody mezi Vámi a pacientem, budeme Vás kontaktovat a dohodneme termín začátku přípravy na odběr krvetvorných buněk.