32.767.863 dárců
30.507 dárců

O registru

Během uplynulých 20 let se stala transplantace kostní dřeně standardním léčebným postupem, který zachraňuje stále více nemocných. Tyto transplantace by nebylo možné uskutečnit bez obětavosti dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv na Zemi. Registr je zprostředkovatelem této pomoci.

Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk, vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě.

Mezi hlavní činnosti Registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro české i zahraniční pacienty.

Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů známých jako "typizace HLA". Human Leukocyte Antigen je systém dědičných znaků bílých krvinek, který je velmi různorodý a zásadně ovlivňuje vzájemnou snášenlivost transplantovaných buněk a organismu nemocného. Najít pro nepříbuzenskou transplantaci shodného dárce proto vyžaduje, abychom měli k dispozici široké spektrum možných kombinací HLA znaků, tudíž dostatečné množství různých dárců.

Registr je napojen na mezinárodní databáze BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) a EMDIS (European Marrow Donor Information System). Efektivní vyhledávání by nebylo možné bez použití jednoho z nejmodernějších počítačových programů, který umožňuje i správu databází bank pupečníkové krve (BPK ČR a Eurocord Slovakia).

Jestliže je vhodný dárce nalezen, musí Registr zkoordinovat vše tak, aby dárce bez potíží podstoupil odběr a jeho krvetvorné buňky byly co nejrychleji transplantovány pacientovi.