42.347.053 donors
39.137 donors

About us

A bit of history

The Czech Stem Cells Registry, former Czech Bone Marrow Donor Registry, was founded in 1991 at the Institute for Clinical and Experimental Medicine. In the same year, it became member of the international network of unrelated bone marrow donor registries which was managed from the co-ordinating centre in Leiden, Netherlands. CSCR is member of  WMDA.

CSCR gradually established contacts and joined other co-operating networks: National Marrow Donor Program (NMDP) in Minneapolis in 1997 and started to use European Marrow Donor Information System (EMDIS) in 2003.

CURRENT STATE 

CSCR registers both bone marrow (stem cells) donors and cord blood units from the Czech Cord Blood Bank and provides information on units of  the Eurocord-Slovakia.

HLA yping of CSCR donors are performed by EFI or ASHI accredited HLA laboratories.

CSCR searches in its database donors both for Czech and international patients. 

CSCR ACTIVITIES:

 • Maintenance of donor and cord blood unit database (SW Prometheus supplied by Steiner, Ltd.) 
 • Searches for Czech patients in Czech and international registries. Repeated searches are performed upon request.
 • Searches in CSCR database for international patients (fax / e-mail / EMDIS requests are accepted)  Repeated searches are performed upon request.
 • Cooperation with Czech transplant centres and international registries 
 • Donor work-up requests coordination 
 • CBU requests coordination incl. further HLA typing, DNA shipment, CBU procurement 
 • Recruitment of donors 
 • HLA typing (in cooperation with EFI / ASHI accredited laboratory) 
 • Blood sample procurement for confirmatory typing 
 • PBSC / BM / DLI procurement 
 • We are able to perform related donor examination/collection upon request

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz