32.580.985 dárců
29.968 dárců

Počet provedených tranplantací na ÚHKT v roce 2015 (6.1.2016)

Naše spolupracující pracoviště -Ústav hematologie a krevní transfuze uveřejnil počet transplantací, které byly na tomto pracovišti provedeny v roce 2015.Jak můžete vidět, počet provedených nepříbuzných transplantací výrazně převyšuje počet transplantací příbuzných. Potřeba nových dárců v registru je tedy nutná. Staňte se dárcem kostní dřeně a dejte naději na uzdravení nemocným s poruchami krvetvorby, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně.

Sdílejte na sociálních sítích