33.720.054 dárců
31.546 dárců

Novinky

10 Dub

Zuřivý reportér rádia Impuls navštívíl CSCR

10.4. 2012 navštívil Český registr dárců  krvetvorných buněk zuřivý reportér rádia Impuls p. Aleš Růžička. Informoval obecně posluchače o tomto tématu a pomohl tak úspěšně propagovat myšlenku dárcovství. Děkujeme.…
Více informací »

23 Dub

Zdravotnická reforma od dubna 2012 – novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

S účinností od 1. 4. 2012 došlo k některým změnám zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. . Dle novely zákona došlo k  významné změně v § 35a Transplantace tkání a orgánů, podle které veškeré náklady s odběrem a vyšetřením  potenciálních dárců, nakládání s tkáněmi a…
Více informací »

24 Dub

Pacienty po transplantaci krvetvorných buněk uvítali hasiči na Pražském hradě

21.4. 2012 uvítali hasiči z hasičské stanice HS-9 na Pražském Hradě pacienty po transplantaci krvetvorných buněk a seznámili je se svou prací. Poté pacienti navštívili katedrálu sv. Víta a výstavu " Příběh pražského Hradu". Rádi bychom touto cestou poděkovali celému týmu hasičské stanice…
Více informací »

24 Dub

Přednáška pro studenty University Tomáše Bati

23.4. 2012 se uskutečnila přednáška na půdě University Tomáše Bati ve Zlíně. Úkolem přednášky bylo seznámit studenty university s činností registru,s kritérii vstupu do registru,způsoby odběru krvetvorných buněk, s právy dárců. Věříme,že přednáška zvýší povědomí o dárcovství a pomůže získat…
Více informací »

24 Kvě

Festival Habrovka

Chcete se dovědět podrobnosti o dárcovtví kostní dřeně a krvetvorných buněk z "první ruky"?. Chcete se setkat osobně s pracovním týmem registru?. Chcete se dobře pobavit?. Přijďte 1-2.6. na festival Habrovka - kousek od metra Budějovická na Praze 4. Více informací na…
Více informací »

7 Čer

Spolupráce CSCR a občanského sdružení Lymfom Help

6.6.2012 proběhl rozhovor v pořadu Na vrcholu v TV Metropol s občanským sdružením Lymfom Help a CSCR. V rámci pořadu jsme informovali o vzájemné spolupráci,dárcovství a podmínkách vsupu do registru. http://www.metropol.cz/porady/na-vrcholu/4203/.
Více informací »

2 Čec

HLEDÁNÍ DÁRCŮ KRVETVORNÝCH BUNĚK

Český registr dárců krvetvorných buněk momentálně hledá vhodné dárce pro 39 pacientů z České republiky. . Jedním z nich, kteří urgentně potřebují transplantaci kostní dřeně je i čtyřletá Emma Kašparová, která na svého dárce stále čeká. . Pravděpodobnost, že budete mít shodné znaky s…
Více informací »

12 Čec

Vstup do registru - přihláška

Z technických důvodů není dočasně možné posílat přihlášku do registru z našich webových stránek. . Pro sjednání termínu vstupního vyšetření nás kontaktujte nejlépe telefonicky na tel. čísle:  261 362 346 nebo 261 362 359. email: darci@ikem.cz. Děkujeme za…
Více informací »

16 Srp

Povolení k distribuci krvetvorných buněk

Ke dni 7.8.2012 Český registr dárců krvetvorných buněk získal povolení k distribuci krvetvorných buněk z periferní krve, kostní dřeně, pupečníkové krve a lymfocytů dárců pro alogenní i autologní použití.
Více informací »

13 Zář

Český registr dárců krvetvorných buněk se zúčastnil akce pořádané Českým rozhlasem" Daruj krev s ČRO"

Dne 12.9.2012 se Český registr dárců krvetvorných buněk  přidal k akci pořádané již opakovaně Českým rozhlasem - "Daruj krev s ČRO". Tato akce pomohla k zvýšení povědomí o problematice dárcovství a k získání nových dárců  z řad posluchačů rozhlasu. Děkujeme. Český registr…
Více informací »

25 Zář

Poděkování Hotelu Ankora Praha

Rádi bychom poděkovali holelu Ankora Praha za vstřícné a příjemné jednání,při ubytovávání našich dárců, které je často nutné během odběru krvetvorných buněk. www.hotelankora.cz. Český registr dárců krvetvorných buněk.
Více informací »

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.