32.580.985 dárců
29.968 dárců

Zuřivý reportér rádia Impuls navštívil na ÚHKT aferetické oddělení (5.12.2012)

Dne 4.12.2012 navštívil zuřivý reportér rádia Impuls Aleš Růžička Ústav hematologie a krevní transfúze - aferetické oddělení na Karlově náměstí v Praze. Toto oddělení je již řadu let odběrovým místem CSCR. V průběhu ranního vysílání seznámil posluchače rádia Impuls s dárcovstvím kostní dřeně, s podmínkami vstupu do registru, a s tím, jak odběr krvetvorných buněk probíhá. Posluchači se dozvěděli konkrétní informace,jak je zajišťována  péče o dárce během odběru a informace o práci pracovníků aferetického oddělení. Děkujeme panu Růžičkovi a celému týmu rádia Impuls za informování veřejnosti o této problematice a ÚHKT za umožnění exkurze na aferetickém oddělení a za dlouhodobou spolupráci.

Český registr dárců krvetvorných buněk

http://www.impuls.cz/clanek/zurivy-reporter-daruje-kostni-dren/234264

Sdílejte na sociálních sítích